Nivelrikko

Noin miljoonalla suomalaisella on nivelrikko (artroosi). Se on yleisin niveltautimme. Iän mukana se tulee lähes kaikille, mutta useimmille ihmisille siitä on vain vähäistä haittaa. Nivelrikko voi johtua aikaisemmista sairauksista tai vammoista.

Sairaudesta voidaan puhua vasta silloin, kun se aiheuttaa haittaavia oireita: niveltä liikuteltaessa tuntuvaa kipua ja nivelten toiminnan rajoituksia. Nivelrikkoon pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä, lääkkeillä, fysioterapialla, niveltä säästävillä leikkauksilla ja tekonivelleikkauksilla.

Nivelrikon riskitekijöitä

Nivelrikkoon altistavat mm. seuraavat tekijät:

 • ikä: 75 %:lla 70-vuotiaista on nivelrikkoa, lähes kaikilla yli 80-vuotiailla löytyy nivelrikkoa röntgenkuvissa – vaikka ei olisikaan oireita
 • sukupuoli: naisilla esiintyä nivelrikkoa enemmän etenkin käsissä ja polvissa
 • ylipaino: erityisesti polven nivelrikossa ja naisilla riski nousee moninkertaiseksi
 • perinnölliset tekijät: esim. jos äidillä on sormissa nivelrikkoa, on hyvin todennäköistä, että tyttärelläkin on samassa iässä
 • nivelvammat: esim. urheilussa syntyneet kierukkavammat
 • lihastoiminnan sairaudet: esim. sairastettu polio
 • aineenvaihdunnan sairaudet: esim. kilpirauhasen toimintahäiriöt
 • Tupakointi ehdottomasti altistaa nivelrikolle ja pahentaa sitä kuten reumaakin
 • nivelen yliliikkuvuus: esim. polven yliojennus
 • toistuva kuormittava työ: esim. maanviljelijöillä esiintyy keskimääräistä enemmän nivelrikkoa
 • rankka urheilu: useimmilla on nivelrikko vanhempana (esim. hiihtäjät, painonnostajat, jalkapalloilijat)
 • nivelen rakennevammat: esim. synnynnäiset

 Nivelrikon hoidon 7 ällän ohjelma
 • Liikunta
 • Lepo
 • Laihdutus
 • Luontaistuotteet
 • Liikehoidot
 • Lääkkeet
 • Leikkaus

Näin hoidan nivelrikkoa

Liikunta
 • kuntokävely (sauvakävely) vähintään 3 kertaa viikossa 15-30 min kerrallaan
 • vesivoimistelu, vesijuoksu ja uiminen
 • kuntopyöräily ja pyöräily
 • venyttely, ojennusharjoitukset ja muu liikelaajuutta ja lihasvoimaa lisäävä voimistelu
 • muista myös lepo!

Painonhallinta
 • ylimääräinen paino on rasite nivelille
 • painonpudotus helpottaa liikkumista

Fysikaaliset hoidot
 • TNS (sähkökipuhoito)
 • ultraääni
 • UKW (syvälämpöhoito)
 • liiketerapia ja vetohoito
 • lymfaterapiahoito
 • akupunktio
 • lämpö- ja kylmäpakkaushoidot

Lääkitys
 • reseptivapaat kipusalvat, voiteet, linimentit ja tulehduskipulääkkeet
 • reseptillä saatavat tulehduskipulääkkeet ja ennen kaikkea parasetamoli
 • nivelrikon etenemistä mahdollisesti hidastava glukosamiini
 • niveleen pistettävät lääkkeet kuten kortisoni ja hyaluronaatti

Ravitsemus
 • C-vitamiinin liian vähäinen saanti voi olla yhteydessä nivelrikkoon
 • nivelrikko näyttää etenevän nopeammin, jos D-vitamiinin saanti on puutteellista
 • B-vitamiinit (erityisesti B1 , B6 ja B12) ovat kudosten aineenvaihdunnalle tärkeitä ja lievittävät kipua
 • kalaöljyn on todettu voivan rauhoittaa nivelrikon oireilua

Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositus

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen laatimat Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositukset on julkaistu.

Suosituksen tavoitteena on

 • yhdenmukaistaa käytettävät polvi- ja lonkkanivelrikon diagnostiset radiologiset menetelmät ja diagnostiset kriteerit
 • yhtenäistää polvi- ja lonkkanivelrikon konservatiiviset ja operatiiviset hoitokäytännöt
 • vähentää polvi- ja lonkkanivelrikosta aiheutuvaa kipua ja parantaa potilaiden toimintakykyä.


Voit tilata tai ladata ohjeita, oppaita ja Niveltieto-lehden artikkeleiden otteita oppaita-sivulta

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut