Slide

Oppaan lähteet

Julkaistu 08.09.2023 Lisätietoa Nivelrikko-oppaasta

Arokoski JPA, Kiviranta I: Nivelrikko. Kirjassa Ortopedia (Toim. Helenius I, Laitinen M, Sirola J), Kandidaattikustannus, Helsinki. s. 167–180, 2022.

Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, ym. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2019;27(11):1578–89.

Bowden JL, Hunter DJ, Deveza LA, ym. Core and adjunctive interventions for osteoarthritis: efficacy and models for implementation. Nat Rev Rheumatol 2020;16(8):434–47.

Fysiatria 5. painos. Toim. Arokoski J, Mikkelsson M, Pohjolainen T, Viikari-Juntura E. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2015.

Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2022. Suomen Artroplastiayhdistys. PunaMusta Oy, Joensuu, 2022.

Kolanski SL, Neogi T, Hochberg MC, ym. 2019 American College of Rheumatology / Arthritis Foundation guideline for the management of osteoarthritis of the hand, hip and knee. Arthritis Care Res (Hoboken) 2020;72:149–62.

Kroonisen kivun ensitieto-opas. Suomen Kipu ry. Painotalo Redfina Oy, 2012.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama Käypä hoito -työryhmäPolvi- ja lonkkanivelrikko. 8.5.2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama Käypä hoito -työryhmä.Liikunta. 13.1.2016. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama Käypä hoito -työryhmä. Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset).2.3.2023. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

Vainikainen T: Nivelkirja. Nivelrikon ehkäisy, tekonivelleikkaus ja kuntoutuminen. WSOY 2010.