Slide

Luotettavaa lukemista internetissä

Julkaistu 08.09.2023 Lisätietoa Nivelrikko-oppaasta

Kivunhallintatalon sivusto www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo sisältää tietoa erilaisista kiputilanteista ja kivun hoidosta. Palvelu auttaa ymmärtämään kiputilaa ja kehittämään kivunhallintaa.

Käypä hoito -sivustolta www.kaypahoito.fi/potilaalle löytyy Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja erikoislääkäriyhdistysten tuottamista varsinaisista hoitosuosituksista muokattuja yleistajuisia potilasversioita mm. polvi- ja lonkkanivelrikon hoidosta, lihavuudesta ja liikunnasta.

Suomen Nivelyhdistys ry:n sivusto www.nivel.fi antaa tietoa nivelrikosta ja muista nivelongelmista.

Suomen Kipu ry:n sivusto www.suomenkipu.fi tiedottaa kipuun liittyvistä asioista.

Selkäliitto ry:n sivusto www.selkaliitto.fi tarjoaa tietoa selän terveyteen liittyvistä asioista.

Työterveyslaitoksen sivustot https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/ergonomian-tietopankki antavat ohjeita ergonomiaratkaisuihin.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman sivusto www.voimaavanhuuteen.fi tarjoaa tietoa terveysliikunnan hyvistä toimintatavoista iäkkäillä.