Slide

Yhteistyössä toimintamme on vaikuttavampaa

Julkaistu 16.08.2023 Nivellys-blogi

Suomen uuden hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu Suomi liikkeelle -ohjelma, jonka valmistelussa myös Suomen Nivelyhdistys ry sai olla mukana. Ohjelmaan sisältyy 16 eri toimenpidettä liikunnan edistämiseksi. Ohjelman tavoitteena on lisätä kaikenikäisten suomalaisten toimintakykyä ja liikunnallisuutta. Ohjelmaa toimeenpannaan laajassa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten ministeriöiden, yritysten, työmarkkinajärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja median kesken.

Suomen Nivelyhdistyksen tulevaisuudessa korostuu yhteistyön merkitys

Yhdistyksemme strategian luonnos oli keväällä jäsenistön kommentoitavana. Saimme paljon tärkeää palautetta – kiitos niistä! Otamme ne huomioon toiminnassamme ja strategian loppuunsaattamisessa. Strategian valmistelussa yksi esiin nousseista kulmakivistä on yhteistyö muiden kanssa. Yhteistyössä on voimaa sopii siis hyvin voimalauseeksi myös meille.

Olemme jo aloittaneet tiiviimmän yhteistyön muiden järjestöjen, kuten Luustoliiton ja Selkäliiton kanssa. Ehkä olet huomannut somessa kampanjamme, jossa kannatamme hallitusohjelmaankin jo kirjattua kansallista terveys- ja hyvinvointiohjelmaa ja ilmoittaudumme ilolla sen valmisteluun! Ohjelma olisi keskeinen keino edistää terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä estää sote-kustannusten kasvua. Esimerkiksi nivelsairaudet on merkittävä työ- ja toimintakyvyn alentaja ja kustannusten aiheuttaja. Kela maksoi nivelrikon takia vuonna 2021 sairauspäivärahoja 65,4 miljoonaa euroa. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin syy.

Tuoreessa Niveltieto-lehdessä esittelyssä uudet kokemustoimijat ja syksyn toiminta

Kevään aikana on koulutettu Suomen Nivelyhdistyksen uusia kokemustoimijoita. Kokemustoimijat ovat tärkeitä viestinviejiä sote-ammattilaisten suuntaan, sillä he käyvät kertomassa omista kokemuksista elämästään nivelrikon kanssa. He pystyvät antamaan ammattilaisille jotain, mitä ei opita oppikirjoista ja luennoilla.

Syksyllä alkavat taas erilaiset ryhmät. Tarjolla on niin vertaistukea, virtuaalijumppaa kuin liikuntaakin. Verkkosivujemme tapahtumakalenterista ja Niveltieto-lehdestä nro 3/2023 löydät syksyn tarjonnan – ilmoittaudu mukaan! Kannattaa lisäksi tutustua kuntien ja eri liikuntajärjestöjen tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin. Lehdestämme löydät hyviä vinkkejä siihenkin.

Niveltieto-lehti sisältyy jäsenetuihin – liity jäseneksi.

Aktiivista syyskautta!

Leena Nieminen
toiminnanjohtaja

Arja Karasvirta
päätoimittaja