Slide

Vertaisryhmä kannustaa liikkumaan

Julkaistu 31.10.2023 Nivellys-blogi

Liikehäiriösairauksien liiton toiminnanjohtaja Johanna Reiman (HS 13.10.2023) kirjoitti järjestöjen merkityksestä masentuneen tukemisessa. Sairastavien tilanteen tukeminen vertaistuen avulla on järjestöjen toiminnan ydin. 

Vertaistuella on monia muitakin ihmisten koettua hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Elintapamuutoksissa vertaistuella voi olla suuri merkitys pystyvyyden tunteen kasvamiselle ja uuden tavan omaksumiselle. 

Vertaistukiryhmissä tutustutaan ja ystävystytään, kun turvallisessa ympäristössä jaetaan kokemuksia esimerkiksi nivelrikon kanssa selviytymisestä ja kuntoutuksessa tekonivelleikkauksen jälkeen. Nivelrikon tärkein itsehoidon keino on liikunta, jonka avulla sairauden eteneminen hidastuu ja kivut vähenevät.  

Potilailla on usein riittävästi tietoa, mutta uuden tavan aloittaminen ja ylläpitäminen on monille vaikeaa. Vertaisryhmästä saatu kannustus ja ryhmään kuulumisen tunne helpottavat mukavan liikuntarutiinin syntymistä.  

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry viestii yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa tuki- ja liikuntaelinongelmien merkityksestä suomalaisten suurimpana sairausryhmänä, joka aiheuttaa eniten lääkärissäkäyntejä ja on suurin syy uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Mielenterveys tulee tässä tilastossa hyvänä, tai oikeammin, huonona kakkosena. Mielenterveyden ja tule-terveyden välillä onkin kehä: liikkuminen on tutkitusti myös mielenterveyttä edistävä asia, ja toisaalta masentuneen on haastavaa lähteä reippaalle ulkolenkille, kun toisinaan jo sängystä nouseminen voi olla liian iso ponnistus. 

Uutiset suomalaisten liikkumattomuudesta osoittavat, että liikkumiseen on panostettava. (Suomalaisten miesten kunto on surkea HS 17.3.2023, Liikunnan vaikutus masennukseen on dramaattinen HS 20.3.2023). Tuoreessa hallitusohjelmassa on onneksi kirjattuna Suomi liikkeelle! -ohjelma ja Kansallinen terveys ja hyvinvointiohjelma.  

Lukuisat järjestöt tuottavat matalan kynnyksen liikuntaa, myös etänä, jonka saaminen mukaan hoitopolkujen omahoito-ohjeisiin edistäisi merkittävästi kansanterveyttä. Suomen Nivelyhdistyksessä tarjolla on kymmenien paikallisten nivelpiirien kuntosali- ja vesijumpparyhmien lisäksi useita etäliikuntaryhmiä. Erityisen suosittua on Nivelet notkeiksi -etäjumppa, jota ohjaa pidetty ja osaava fysioterapeutti Pekka Alavillamo Kuopiosta.  

Palaute on ollut erittäin positiivista: 

”Ohjaajalle suuri kiitos, parempaa en ole koskaan tavannut. Ottaa todella huomioon nivelvaivaiset ja tekoniveliset. Kiitos Pekka!”

”Olen koukussa maanantain jumppaan. Olen ollut mukana alusta asti. Haastetta on tullut sopivasti lisää. Toimintakykyinen on parantunut. Minulla on monia vaivoja, mutta olen pystynyt tekemään kaikki. Kiitos tästä teille ja Pekalle!”

”Ihanaa että voi osallistua jumppaan kotoa käsin. Jatkakaa vaan!”

Kevään 2024 ryhmät julkaistaan joulukuussa ja tiedotamme niistä jäsenten uutiskirjeessä. Tervetulleita osallistumaan ovat kaikki nivelrikkoa sairastavat ja nivelterveyden itsehoidosta ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneet. Lisätietoa ryhmistä voi lukea nivel.fi-sivustolla ja yhdistyksemme Facebook-tilillä. 

Leena Nieminen  
toiminnanjohtaja
Suomen Nivelyhdistys ry