Uutiset 2015

2015

18.12.2015 | Nivel

Finnish Bone Society (FBS) r.y. on valinnut vuoden 2014 luututkimukseksi Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksessa toteutetun tutkimuksen, jossa selvitettiin asteittain kovenevan hyppelyharjoittelun vaikutuksia luustoon, rustoihin, nivelrikon oireisiin sekä suorituskykyyn vaihdevuodet ohittaneilla naisilla joilla on lievä polven nivelrikko.

17.12.2015 | Nivel
Joulutervehdys
17.12.2015 | Nivel
Suomen Nivelyhdistys sai Raha-automaattiyhdistykseltä vuodelle 2016 saman yleisavustussumman kuin edellisinäkin vuosina.
15.12.2015 | Nivel
Nivelneuvonnan uusi palvelumuoto aloittaa ensi maanantaina.
10.12.2015 | Nivel

TtM Petteri Kohon väitöstutkimus: FEAR OF MOVEMENT, Epidemiological and clinical evaluation in the Finnish general population and chronic musculoskeletal pain patients and relevance for rehabilitation tarkastetaan 11.12.2015. Liikkumisen pelko on yhteydessä vapaa‐ajan liikunta‐aktiivisuuteen.

09.12.2015 | Nivel

Uudistettu Implanttirekisteri on tuonut polven ja lonkan tekonivelmallien mallikohtaiset pysyvyystiedot kaikkien saataville Internetissä. Rekisteri toimii osoitteessa www.thl.fi/far, ja vuodenvaihteen jälkeen sieltä voi hakea myös sairaalakohtaisia leikkaustuloksia.

08.12.2015 | Nivel
Filosofian maisteri Tuomo Silvast tutki röntgenvarjoaineen diffuusiota nivelrustossa. Magneettikuvausta käytetään nivelrikon ja nivelrustovammojen diagnostiikkaan. Magneettikuvauksen rajallisen paikkatarkkuuden takia pienet rustovauriot ja alkava nivelrikko voivat kuitenkin jäädä havaitsematta.
08.12.2015 | Nivel

Kipu on läsnä monen ihmisen elämässä. Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan 35 % aikuisista on kokenut vähintään 3 kuukautta kestänyttä kipua ja päivittäin kroonista kipua esiintyy 14 %:lla aikuisista. Uusi Käypä hoito -suositus Kivun hoidosta pyrkii edistämään kivun tehokasta ja turvallista hoitoa.

03.12.2015 | Nivel
Satunnainen ja pitkäaikainen unettomuus on lisääntynyt erityisesti työtätekevällä väestöllä viime vuosikymmenien aikana.  Väestötutkimusten mukaan aikuisväestöstä noin kolmannes kärsii ajoittain unettomuusoireista. Pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsii liki 12 % aikuisväestöstä. Unettomuuden päivitetyn Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on yhtenäistää unettomuuden diagnostiikkaa ja syiden selvittämistä, hoitoa ja hoidon porrastusta, unettomuuden vaikutusten arviointia sekä unettomuuden ehkäisyä.
02.12.2015 | Nivel

Apteekit ottavat käyttöön uudistetun itsehoitolääkekategorian. Ensimmäisenä tulehduskipulääkkeenä kategoriaan tuodaan Orionin Pronaxen 250 mg (10 tablettia), jota Suomessa on aikaisemmin myyty reseptilääkkeenä. Suomalaiset toivovat uudistuneeseen kategoriaan etenkin särkyä ja paikallisia tulehduksia hoitavia lääkkeitä. Uuden lääkekategorian taustalla on myös tarve saada lääkeriskit hallintaan.

30.11.2015 | Nivel
Väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmiä, joilla varhaisia nivelrikkomuutoksia pystytään havaitsemaan röntgenkuvasta ja tietokonetomografiasta aiempaa tarkemmin.
24.11.2015 | Nivel

Tuki- ja liikuntaelinterveys (tule) on Suomelle tärkeä tekijä, sillä se mahdollistaa väestön opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet heikentävät väestön elämänlaatua ja arjessa selviytymistä. Yhteiskunnalle tule-sairaudet aiheuttavat jopa 3–4 miljardin euron vuosittaiset kustannukset, jotka uhkaavat nousta tule-terveyden riskitekijöiden lisääntyessä ja väestön ikääntyessä.  

17.11.2015 | Nivel

Kela on kehittänyt avomuotoisia kuntoutuspalveluita, joista ensimmäisenä alkavat tuki -ja liikuntaelinsairaille tarkoitetut Tules-avokurssit vuonna 2016.

04.11.2015 | niveltieto

Kokotekonivelleikkaus on muita hoitomuotoja tehokkaampi nivelrikon hoidossa, mutta leikkaukset aiheuttavat enemmän haittavaikutuksia. Moni potilas paranee hyvin myös ilman leikkausta, tuore tanskalaistutkimus osoittaa.

26.10.2015 | niveltieto
Monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää kaatumisvammoja.
17.10.2015 | niveltieto
Suomen Nivelyhdistyksen syyskokouksessa valittiin hallitusjäseniä.
30.09.2015 | Nivel

Tänään avattava verkkopalvelu www.hoitopaikanvalinta.fi tarjoaa ajankohtaista tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä, potilaan oikeuksista ja korvauksista. Palvelun toteuttaa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kansaneläkelaitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

25.09.2015 | niveltieto
Polven eturistisiteen korjausleikkauksen onnistumisen kannalta oleellisempaa on siirteen jäykkyys ja tiukkuus kuin korjaustekniikan valinta, osoittaa filosofian maisteri Kimmo Halosen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus. Tietokonemallinnukseen perustuva tutkimus kehittää potilaskohtaista polvimallia, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä vammoista johtuvaa eli niin sanottua posttraumaattista nivelrikkoa.
25.09.2015 | niveltieto

Vuoden 2015 Niveltieto-palkinto myönnettiin tutkijatohtori Jari Rautiaiselle hänen lääketieteellisen fysiikan alaan kuuluvasta väitöskirjatyöstään Nivelruston ja rustonalaisen luun magneettikuvaus: Relaksaatioaikakartoitus ja lyhyen kaikuajan kuvantaminen (Oulun yliopisto, 2015). Palkinto luovutettiin Suomen nivelrikkotutkijoiden yhdistyksen FOARS:n vuotuisessa seminaarissa, joka järjestettiin Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja biomateriaalien tohtorikoulutusohjelman TBDP:n tutkijakoulun symposiumin yhteydessä Jyväskylässä tiistaina 22.9.2015.

24.09.2015 | niveltieto
Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt älykkään rollaattorin tukemaan seniorien itsenäistä asumista.
23.09.2015 | Nivel

Lääketieteen lisensiaatti Tarja Lyytisen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoitti, että laihdutusleikkauksen jälkeinen painonlasku parantaa fyysistä toimintakykyä ja vähentää kävelynaikaista polvinivelen iskukuormitusta. Sen sijaan sillä on negatiivinen yhteys nelipäisen reisilihaksen rakenteeseen.

18.09.2015 | Nivel

Maksuttomia Vastaisku vaivoille -yleisöluentoja järjestetään 20:llä eri paikkakunnalla syksyn aikana.  Ammattilaisten pitämät Vastaisku vaivoille -luennot opettavat ja innostavat huolehtimaan tuki- ja liikuntaelinterveydestä. Syksyn luentokiertue pyörähtää käyntiin tiistaina 22.9.2015 Laukaalta.

15.09.2015 | Nivel
Ryhmässä tapahtuva psykologinen kipukuntoutus ei vaikuta polvinivelrikkoon liittyvään kipuun tai toimintakyvyn laskuun, osoittaa lääketieteen lisensiaatti Eeva-Eerika Helmisen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus. Sen sijaan psykologiset voimavaratekijät, ahdistuneisuus sekä kipuun liittyvä pelko ja katastrofointi liittyivät polvinivelrikon oireiden voimakkuuteen tutkimuksen alkutilanteessa ja myös ennustivat oireiden voimakkuutta vuoden seuranta-aikana.
09.09.2015 | niveltieto
EU-kansalaiset eivät tunne oikeuksiaan hakeutua toiseen maahan saamaan terveydenhuoltoa, ilmeni EU:n potilasdirektiivin seurantaraportista.
09.09.2015 | niveltieto
Masentuneet ja ahdistuneet potilaat kokevat kivun voimakkaampana kuin muut, ilmeni Peter Knasterin Helsingin yliopistoon tekemässä väitöstutkimuksessa.
17.08.2015 | Nivel

Musiikin kuunteleminen leikkauksen aikana voi brittitutkijoiden mukaan vähentää potilaiden kipuja sekä lievittää ahdistusta. Musiikki tepsii jopa nukutuksen aikana, Lancet-lehdessä julkaistut tulokset osoittavat. Tulokset perustuvat yli 70 tutkimuksen aineistoihin ja niiden yhteisanalyysiin.

06.08.2015 | Nivel

Uusi tutkimus antaa lupaavia tuloksia, joiden mukaan kantasoluista voidaan kasvattaa uutta rustoa nivelrikon tai -vamman vaurioittaman rustokudoksen tilalle.

04.08.2015 | Nivel

Viikoittainen tasapainoharjoittelu voi ranskalaistutkimuksen mukaan paitsi vähentää vanhusten kaatumisia myös ehkäistä niistä johtuvia loukkaantumisia. Havainto on tervetullut, sillä tätä ennen ei ole ollut varmaa miten hyvin tasapainoharjoittelu ehkäisee kaatumisloukkaantumisia.

22.06.2015 | niveltieto

Keski-ikäisten ja iäkkäämpien polvikipuja hoidetaan usein polven artroskooppisella puhdistusleikkauksella, vaikka tutkimusten mukaan se ei potilaita juurikaan auta. Tuoreen meta-analyysitutkimuksen mukaan puhdistusleikkauksista on potilaille jopa enemmän haittaa kuin hyötyä.

17.06.2015 | niveltieto

Istumisen aiheuttamat haitat vähenevät helposti välttämällä istumista ja paikallaan oloa aina kun voi, kulkemalla paikasta toiseen seisten, kävellen tai pyöräillen ja pyrkimällä vaihtelemaan asentoja päivän mittaan. Aikuisten esimerkki on tärkeä, sillä istumisen haittoja pitäisi ehkäistä ennalta jo lapsuudessa. Näin todetaan 17. kesäkuuta julkaistuissa sosiaali- ja terveysministeriön kansallisissa suosituksissa istumisen haittojen vähentämiseen.

16.06.2015 | niveltieto

Runsas monityydyttymättömien rasvahappojen syöminen saattaa vähentää elimistön tulehdustiloja, tuore hollantilaistutkimus osoittaa. Varsinkin omega-6-rasvahapot saattavat olla tässä hyviä. Omega-6-rasvahappoja on paljon mm. kasviöljyissä, pähkinöissä ja siemenissä.

16.06.2015 | niveltieto
Ortopedi Raine Sihvonen on saanut Lääkärilehden Vuoden väitöskirja 2014 -palkinnon.
12.06.2015 | niveltieto

Sairastamisen kokonaiskustannukset kasvaneet tällä vuosituhannella. Sairauden hoitoa enemmän maksaa hoitoon pääsyn odotus ja hoidosta toipuminen. Tähän lopputulokseen tuli Itä-Suomen yliopiston ja Kuntaliiton tutkimus, joka julkaistiin Terveysturvan rahoitus -nimellä torstaina.

10.06.2015 | niveltieto
Eurooppalaisten lääkärien komitea CPME haluaa selvät rajat lääketieteen ja uskomushoitojen välille. Komitean kannanoton mukaan julkisen terveydenhuollon tulee tukea vain tehokkaaksi ja turvalliseksi todettuja, tutkittuja hoitoja.
10.06.2015 | niveltieto
Uusi algoritmi tunnistaa kivun voimakkuuden kasvoista, kertoo MedGadget.
08.06.2015 | niveltieto

Nivelreumaa sairastavia on Suomessa jopa 50 000, ja joka vuosi yli 2 000 suomalaista sairastuu nivelreumaan. Hoitamaton tai huonosti hoidettu nivelreuma johtaa nivelten vaurioitumiseen ja henkilön toimintakyvyn alenemiseen. Nivelreuma aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia, varsinkin jos se johtaa työkyvyn menetykseen. Nivelreuman päivitetty Käypä hoito -suositus muistuttaa nivelreuman varhaisen diagnoosin ja viiveettä aloitetun hoidon merkityksestä. 

04.06.2015 | niveltieto

Uusi hallitusohjelma tuo erityisesti pitkään sairastaville vuosi vuodelta entistä raskaamman maksutaakan. Lääkkeistä ja matkoista maksettavat korvaukset pienenevät samalla kun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat, toteaa 36 potilas- ja kansanterveysjärjestön POTKA-verkosto. 

02.06.2015 | niveltieto
Aikakauskirja Duodecim uutisoi Australiassa tehdystä systemoidusta tutkimuskatsauksesta ja meta-analyysistä, jonka mukaan parasetamolin välitön (alle kaksi viikkoa) ja lyhyen aikavälin (kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen) vaikutus kipuun sekä lyhyen aikavälin vaikutus toimintakykyyn oli polven ja lonkan nivelrikossa kliinisesti merkityksetön.
29.05.2015 | niveltieto

Niveltieto-lehti 2/2015 on ilmestynyt 29.5.2015.

27.05.2015 | niveltieto

Osteoporoosia ehkäisevät lääkkeet eivät ole tehokas keino estää iäkkäiden ihmisten lonkkamurtumia, osoittaa vastikään BMJ:ssä julkaistu tutkimus. Vallitseva käsitys, jonka mukaan vanhusten lonkkamurtumat johtuvat luiden haurastumisesta, on jo lähtökohtaisesti virheellinen, sanoo tutkimusta johtanut professori Teppo Järvinen Helsingin yliopistosta.

26.05.2015 | niveltieto

Liikuntaharjoittelun tiedetään parantavan iäkkäiden toimintakykyä ja vähentävän sekä kaatumisia että kaatumisvammoja. Nyt on saatu uutta tietoa siitä, että liikuntaharjoittelun vaikutukset ovat pitkäkestoisia. UKK-instituutissa tehty tutkimus osoittaa vuoden kestäneen monipuolisen ja intensiivisen harjoittelujakson vaikutusten kantavan vielä viisi vuotta aktiivisen harjoittelun päättymisen jälkeenkin.

22.05.2015 | niveltieto

Arviolta kaksi kolmannesta ihmiskunnasta ei vieläkään saa kunnollista ja turvallista kirurgista hoitoa ja on siksi suurentuneessa vaarassa menehtyä esimerkiksi umpisuolen tulehdukseen tai luun murtumaan. Ongelmat ovat suurimpia köyhissä maissa, missä monilla ei ole varaa leikkaushoitoihin, vaikka niitä olisi tarjolla.

22.05.2015 | niveltieto
Polven sairaudet ovat yleisimpiä syitä koirien takaraajojen ontumiin. Nykyään fysioterapia on olennainen osa polvipotilaiden hoitoa koirilla. Jotta potilaan kuntoutumisen tasoa voidaan arvioida objektiivisesti, tarvitaan luotettavia arviointimenetelmiä.
04.05.2015 | niveltieto

Välilevyrappeuma on hyvin yleistä jo 21-vuotiailla ja se on yhteydessä alaselkäkipuun. Nuorten miesten tupakointi ja ylipaino altistavat välilevyrappeumalle.

27.04.2015 | niveltieto

Liitännäissairaudet, erityisesti sydän- ja verisuonitaudit, kuormittavat nivelreumapotilaita jo tautia diagnosoitaessa, ja tällä ylimääräisellä sairauskuormalla on tärkeitä vaikutuksia potilaiden työkykyyn ja kuolleisuuteen, osoittaa Helsingin yliopistossa 6.5. tarkastettava väitöstutkimus.

24.04.2015 | niveltieto

Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myyntiä ei pitäisi sallia päivittäistavarakaupoissa, kertoo Taloustutkimuksen tuore mielipidekysely.

21.04.2015 | niveltieto

Uuteen eduskuntaan on valittu viisi lääkäriä.

16.04.2015 | niveltieto
Suuriin ibuprofeeniannoksiin liittyy vähän lisääntynyt riski saada esimerkiksi sydäninfarkti tai aivohalvaus.
15.04.2015 | niveltieto

Lisävuosia saadakseen ei tarvitse hölkätä kymmentä tuntia viikossa, sillä lähes saman hyödyn saa jo runsaalla kahdella tunnilla. Tulokset perustuvat Jama Internal Medicine -lehdessä julkaistuun tutkimukseen.

09.04.2015 | niveltieto

Parasetamoli-kipulääkettä suositellaan alaselän ja niskan kiputiloihin, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella parasetamoli ei todennäköisesti lievitä niitä. Polven ja lonkan nivelrikkoihin parasetamoli tehoaa paremmin, mutta tällöinkin teho jää pieneksi.

08.04.2015 | niveltieto

Lonkkien tekonivelkirurgian tutkimus tuottaa tuloksia: Proteesikohtainen implanttirekisterin nettiraportointi tulossa käyttöön

01.04.2015 | niveltieto
Väitöstutkimuksessa havaittiin uusien magneettikuvausmenetelmien tunnistavan nivelrikossa syntyviä varhaisia nivelruston kudosvaurioita kokeellisissa olosuhteissa.
01.04.2015 | niveltieto

Kela voi maksaa osakuntoutusrahaa 1.10.2015 alkaen. Näin kuntoutus ja työ voidaan  yhdistää aikaisempaa joustavammin. Kuntoutusta voidaan toteuttaa paremmin myös avomuotoisena.

24.03.2015 | niveltieto
UKK-instituutissa tehdyssä tutkimuksessa monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää kaatumisvammoja. Kotona asuvien iäkkäiden naisten kaatumisvammojen määrä väheni puoleen säännöllisen lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittaneen liikunnan ansioista. Liikunta paransi myös toimintakykyä. D-vitamiini puolestaan paransi luuntiheyttä, mutta ei toimintakykyä eikä liikunnan tehoa.
20.03.2015 | niveltieto

Vuoden 2016 alusta alkaen lääkärin määräämistä, Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun. Alkuomavastuu on 45 euroa kalenterivuodessa. 

17.03.2015 | niveltieto
Homeopatialla ei ole vaikutusta sairauksien hoidossa. Tähän tulokseen päätyivät Australian terveysviranomaiset meta-analyysissa, jossa he kävivät läpi useita kymmeniä homeopatian vaikutuksesta tehtyjä tutkimuksissa.
12.03.2015 | niveltieto

Suomalaisten mielestä pitkät odotusajat ovat suurin ongelma perusterveydenhuollossa. Kansalaiset haluavatkin, että enimmäisaika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsyyn määriteltäisiin laissa.

11.03.2015 | niveltieto
Australialaistutkijat ovat löytäneet Tarantella-heimoon kuuluvan Haplopelma doriae -hämähäkin myrkystä lupaavia molekyylejä, joista voitaisiin kehittää uusia kipulääkkeitä kroonisen kivun hoitoon.
11.03.2015 | niveltieto
DI Aaro Salmisen keuhkosairausopin/fysiologian alaan kuuluva väitöskirja Peripheral hypoxia and autonomic responses in  restless legs syndrome (Periferinen hypoksia ja autonomiset vasteet levottomat jalat -oireyhtymässä) tarkastetaan 14.3.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.
10.03.2015 | niveltieto

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, joka järjestetään vuosittain. Seuraava teemapäivä järjestetään 19.3.2015 ja sen teemana on lääkehoidon seuranta.

10.03.2015 | niveltieto

Sydänkohtaukseen sairastuneet saavat usein veren hyytymistä hillitseviä lääkkeitä uusien kohtausten ehkäisemiseksi. Jos potilas käyttää samanaikaisesti myös tulehduskipulääkkeitä, lääkitykset voivat kuitenkin johtaa ongelmiin, tuore tutkimus osoittaa.

10.03.2015 | niveltieto

Kun ihminen loukkaa tapaturmaisesti esimerkiksi polvensa, vakuutusyhtiö usein korvaa lääkärissäkäynnin ja tarvittavat tutkimukset, mahdollisen leikkauksen ja sitä edeltävät kuvantamistutkimukset. Tuore tutkimusnäyttö kuitenkin kertoo, että fysioterapialla saadaan monissa tapauksissa oleellisesti pienemmin kustannuksin yhtä hyviä tai parempia tuloksia kuin leikkauksella.

05.03.2015 | niveltieto
15 vuotta täyttänyt Suomen Nivelyhdistys ry kokoaa nivelistään huolehtivaa kansaa rentouttavalle, virkistävälle ja tärkeää asiantuntijatietoa tarjoavalle Nivelristeilylle Tukholmaan 18.–20.4.2015.
03.03.2015 | niveltieto

Parasetamoli-kipulääkettä pidetään monia muita kipulääkkeitä turvallisempana ja siksi sitä käytetään hyvin monien vaivojen hoitoon. Tuoreen katsaustutkimuksen perusteella parasetamolin turvallinen maine saattaa kuitenkin olla liioiteltu.

19.02.2015 | niveltieto
Intensiivinen hyppelytyyppinen liikunta paransi polvilumpioiden ruston laatua vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, joilla on nivelrikon ja osteoporoosin riski.
04.02.2015 | niveltieto
Yksilöllisesti hiotut käsien voimaharjoitukset ja venytykset voivat tarjota merkittävän lisäavun käsioireita poteville nivelreumapotilaille. Hyöty havaitaan potilailla, jotka saavat jo nivelreuman lääkehoitoja.
04.02.2015 | niveltieto

Tuoreen tutkimuksen mukaan vitamiinilisiä syömällä ei todennäköisesti elä yhtään pitempään kuin muutenkaan. Yhdysvaltalaistutkijoiden havainto vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia.

29.01.2015 | niveltieto

Tähän julkaisuun on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Oppaan ovat koonneet neljätoista kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä. Suomen Nivelyhdistyksestä oppaan toimituskunnassa ovat olleet Marja Eronen ja Eila Huhtamäki.

28.01.2015 | niveltieto
Erikoissairaanhoidon vuodeosastolla hoidettujen potilaiden määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa 3,2 prosenttia ja hoitopäivien määrä lähes 23 prosenttia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedote.
26.01.2015 | niveltieto

Jotkut sanovat tuntevansa sään polvissaan, mutta lääkärin mukaan kyse on vain uskomuksesta. Pakkanen ei kylmennä edes metallista tekoniveltä.

23.01.2015 | niveltieto

Vähäinen liikunta ja löhöily ovat tunnettuja terveysriskejä, mutta iltansa television edessä makaavat saattavat suurentaa mm. sydänoireiden vaaraansa, vaikka harrastaisivat säännöllisesti liikuntaa.

22.01.2015 | niveltieto

Kustannus Oy Duodecim on kehittänyt 13–18-vuotiaille koululaisille suunnatun sähköisen terveystarkastuksen, Koulun terveyskoneen. Testissä nuori arvioi 24 kysymykseen vastaamalla nykyisiä terveystottumuksiaan ja elämäntaitojaan.

21.01.2015 | niveltieto

Laihduttaminen, tupakoinnin lopettaminen tai liikuntaharrastuksen aloittaminen onnistuu paljon helpommin, jos saa houkuteltua myös puolisonsa muuttamaan elintapojaan. Tuoreen brittitutkimuksen mukaan vaikutus on huomattava.

19.01.2015 | niveltieto

Liian vähäinen liikunta on tuoreen tutkimuksen mukaan suurempi terveysriski kuin ylipaino. Jo pienen pieni lisäys liikkumisessa voi pidentää elinikää, tulokset osoittavat.

13.01.2015 | niveltieto

Äskettäin julkaistun Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan elämäänsä tyytyväisillä 60–70-vuotiailla naisilla on parempi luuntiheys ja vähemmän luukatoa kuin tyytymättömillä.

05.01.2015 | niveltieto
Itä-Suomen yliopiston kliinisen ravitsemustieteen yksikön johtamassa pohjoismaisessa tutkimuksessa havaittiin, että terveyttä edistävä pohjoismainen ruokavalio vähentää tulehdukseen liittyvien geenien ilmentymistä ihonalaisessa rasvakudoksessa. Näiden geenien ilmentyminen väheni liikapainoisilla ilman painonpudotusta. Liikapainoon liittyvien terveyshaittojen uskotaan johtuvan osaksi juuri rasvakudoksen tulehdustilasta. Tulokset julkaistiin arvostetussa American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.
05.01.2015 | niveltieto

Vaihdevuosioireiden vakavuus voi yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan ennustaa tulevien luunmurtumien vaaraa. Pahemmat oireet liittyvät suurempaan riskiin, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä julkaistut tulokset osoittavat.

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut