Uutiset 2014

2014

29.12.2014 | niveltieto

1.1.2015 alkaen muusta kuin alueellisesta tilausnumerosta tilatusta taksimatkasta asiakas maksaa korotetun 32 euron omavastuun. Tätä 32 euron omavastuuta ei lasketa mukaan asiakkaan vuotuiseen omavastuuosuuteen, ns. matkakattoon.

29.12.2014 | niveltieto

Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen käytettävissä oleva rahamäärä supistuu vuodesta 2015. STM:n valmistelema säästö tarkoittaa muutoksia sekä kuntoutujamääriin että kuntoutuspalveluihin.

18.12.2014 | niveltieto
Jouluterverhdys yhteistyökumppaneillemme, jäsenillemme ja sivustomme lukijoille
18.12.2014 | niveltieto

Vuonna 2005 voimaan tullut hoitotakuu on lyhentänyt lonkan ja polven tekonivelleikkausten jonoja ja poistanut jonotusajoissa olleen epätasa-arvon. Ennen hoitotakuuta vähävaraiset potilaat jonottivat varakkaita pitempään.

18.12.2014 | niveltieto

Mustikan syöminen vähensi runsasrasvaisen ruokavalion haittoja juuri julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa mustikan hyödylliset vaikutukset samanaikaisesti sekä verenpaineeseen että ravitsemusperäisiin tulehdusvasteisiin.

16.12.2014 | niveltieto
Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteisessä tutkimushankkeessa Työterveysyhteistyö liikuntaelinvaivoihin liittyvän työkyvyttömyyden ehkäisyssä kehitetään keinoja, joilla työterveyshuolto ja työpaikka voivat tukea liikuntaelinongelmaisen työntekijän kuntoutumista ja työssä jatkamista.
09.12.2014 | niveltieto

Leikkauksen pituus voi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan vaikuttaa potilaan riskiin saada laskimoveritulppa leikkauksen jälkeen. Riski suurenee tasaisesti mitä pitempi leikkaus on, tulokset osoittavat.

02.12.2014 | niveltieto

Eteisvärinä-rytmihäiriötä potevat ovat tavallista suuremmassa vaarassa sairastua aivohalvauksiin ja sen vuoksi heitä lääkitään veren hyytymistä vähentävillä lääkkeillä. Tuoreen tanskalaistutkimuksen perusteella tämä tekee heidät kuitenkin alttiiksi vakaville verenvuodoille, jos he syövät myös NSAID-tulehduskipulääkkeitä.

01.12.2014 | niveltieto
Sivumme löytyvät 1.12.2014 lähtien uudesta osoitteesta www.nivel.fi
30.11.2014 | niveltieto
Nivelet alkavat kiinnostaa yleensä vasta sitten, kun ne ovat kipeät. Jokainen voisi tehdä kuitenkin paljon niveltensä hyväksi jo ennen sitä. Tähän kannustaa uusi Nivelrikkopeli!
30.11.2014 | niveltieto

Pienituloisten ja hyvätuloisten suomalaisten elinajanodotteessa on selvä ero, ja se on kasvanut aikavälillä 1988–2007.

26.11.2014 | niveltieto
Perinteisten metalli-muoviliukuparia käyttävien lonkkatekonivelten huonot tulokset nuorilla ja aktiivisilla potilailla johtivat eri tekonivelkonseptien aktiiviseen kehitystyöhön 1990-luvun loppupuolella. Erityisesti kokometallisten pinnoitekonivelten käyttö lisääntyi nopeasti 2000-luvun alussa maailmanlaajuisesti. Vuonna 2008 ilmaantuivat kuitenkin ensimmäiset tutkimustulokset, joiden mukaan kokometallisen lonkkatekonivelen saaneilla potilailla oli havaittu lonkan ympäryskudosten tulehdusreaktioita, eli nk. metallireaktioita.
24.11.2014 | niveltieto

Uuden Käypä hoito -suosituksen mukaan olkapään jännevaivojen ensisijainen hoitomuoto on kuntoutus. Leikkaushoitoon ryhtymisessä tulisi olla nykyistä kriittisempi. Nykytiedon mukaan olkapään jännevaivojen taustalla on yleensä olkapään heikko lihashallinta, huono ryhti tai muut toiminnalliset seikat. Jänteen repeämien esiintyvyys kasvaa iän myötä. 

20.11.2014 | niveltieto
Tuoreen australialaistutkimuksen mukaan parasetamoli-särkylääke ei nopeuta alaselkäkipuja potevien toipumista. Havainto on mielenkiintoinen, sillä parasetamolia käytetään alaselän kipujen hoitoon, mutta käytäntöä tukeva tutkimusnäyttö on vaatimaton.
11.11.2014 | niveltieto

Tulehduskipulääkkeitä ja muita tulehdustiloja vähentäviä lääkkeitä käyttävät saattavat saada helpotusta myös masennusoireisiinsa, tuore tutkimus vihjaa. Masennukseen usein liittyy tulehdustila, joten yhteys on mahdollinen.

11.11.2014 | niveltieto

Raskaita kantamuksia työssään usein nostavat ovat selvästi muita suuremmassa vaarassa loukata selkänsä ja kärsiä alaselkäkivuista. Tuoreen hollantilaistutkimuksen perusteella riski kasvaa mitä useammin ja painavampia kuormia työntekijä nostaa.

04.11.2014 | niveltieto

Maatalousyrittäjillä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisempiä työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien syitä kuin muilla työeläkevakuutetuilla. Vaikka mielenterveyden häiriöt ovat toiseksi yleisin työkyvyttömyyden syy, ne ovat selvästi harvinaisempia kuin muilla toimialoilla.

04.11.2014 | niveltieto
Noin puolet kotona asuvista yli 75-vuotiaista iäkkäistä raportoi kroonista tuki- ja liikuntaelinkipua. Heistä kolme neljäsosaa kärsi kivuista vähintään kolmena peräkkäisenä vuotena. Kahdella kolmasosalla kipu oli voimakkuudeltaan keskinkertaista tai voimakasta. Lähes puolet kroonista kipua kokevista iäkkäistä toivoisi lääkärin kiinnittävän enemmän huomiota kivun hoitoon. Tulokset käyvät ilmi proviisori Niina Karttusen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.
23.10.2014 | niveltieto
Suomalaisen Fidelity-ryhmän viime vuonna julkaisema tutkimus polven rappeumaperäisen nilvelkierukkarepeämän leikkaushoidon olemattomista eduista verrattuna lumeleikkaukseen on jo vähentänyt polven tähystysleikkauksia Suomessa.
22.10.2014 | niveltieto

Kaatumiset ja luunmurtumat ovat yksi yleisimmistä vanhusten terveysriskeistä, mutta niiden todennäköisyyttä voi pienentää huolehtimalla fyysisestä kunnosta ja tasapainosta. Tuoreen australialaistutkimuksen perusteella muun muassa uinti on tähän hyvä keino.

10.10.2014 | niveltieto

Suomen nivelrikkotutkijoiden yhdistys (Finnish OsteoArthritis Research Society/FOARS) on myöntänyt 1000 euron arvoisen Niveltieto-palkinnon FT Hannu Karjalaiselle tunnustuksena ansiokkaasta nivelrikkoa käsittelevästä väitöskirjatyöstä.

10.10.2014 | niveltieto
Akupunktiota käytetään joskus pitkäaikaisten polvikipujen hoitoon, mutta tuoreen australialaistutkimuksen mukaan hoidot eivät todennäköisesti tepsi. Osa potilaista tosin voi saada lumevaikutukseen perustuvia hyötyjä, mutta ne eivät jää pysyviksi, tulokset osoittavat.
01.10.2014 | niveltieto

Liikkumattomuus maksaa Yhdysvalloissa 117 miljardia dollaria, eli 11 prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Vastaavasti Suomessa liikunnan puutteesta ja istumisesta koituva hintalappu on 1-2 miljardia euroa vuodessa. Nämä luvut tulivat julki II Kansallisessa liikuntafoorumissa Yleisradion Studiotalolla sunnuntaina.

25.09.2014 | niveltieto

Ikääntyvien naisten lonkkamurtumariskiä voi ennakoida yksinkertaisilla toimintakykytesteillä, osoittavat kuopiolaisen OSTPRE-tutkimushankkeen tuoreet tulokset. Lonkkamurtuman ja kuoleman riski oli 15 vuoden seuranta-aikana suurempi niillä, jotka eivät kyenneet seisomaan yhdellä jalalla kymmentä sekuntia tai kyykistymään riittävän alas ja koskettamaan kädellä lattiaa.

18.09.2014 | ArjaH
Tervetuloa Viroon – odotamme sinua! julistaa Medicine Estonian esite.
15.09.2014 | ArjaH
Laaja-alaisista tuki- ja liikuntaelinten kivuista kärsivät ovat korealaistutkimuksen mukaan usein myös ylipainoisia. Liikakilot saattavatkin olla yksi kipuja pahentava tai niille altistava tekijä, tulokset osoittavat.
12.09.2014 | ArjaH
LL Inari Kostensalo suosittelee väitöskirjatyössään, että uusia tekoniveltyyppejä seurataan tulevaisuudessa entistä aktiivisemmin. Tekonivelrekisterit ovat tässä avainasemassa.
04.09.2014 | ArjaH

Kihtiä potevat oirehtivat etenkin kuumien ja kuivien päivien jälkeen, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Myös korkea ilmankosteus voi saada kihdin oireilemaan.

29.08.2014 | ArjaH
Niveltieto-lehti 3/2014 on ilmestynyt.
18.08.2014 | ArjaH

Lihavuus ja liikakilot voivat yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan altistaa nivelrikolle. Riski havaitaan etenkin naisilla, jotka sairastuvat nivelrikkoon alle 55-vuotiaina.

12.08.2014 | ArjaH

Ortopediset leikkaukset saattavat olla iäkkäille potilaille turvallisempia kuin tähän asti on luultu, tuore tutkimus vihjaa. Ikäihmisten tekonivelleikkauksiin liittyvä kuolleisuus näyttää itse asiassa pienentyneen.

22.07.2014 | ArjaH

Samaan aikaan kun tietokoneavusteisiä laitteita käytetään muuten yhä enemmän, pysyvät ortopediset tietokoneavusteiset ja robottileikkaukset oletettavasti kehittyneiden maiden huipputason sairaaloiden käytössä, analysoi tutkimus-ja konsulttiyritys GlobalData.

09.07.2014 | ArjaH

Säännöllinen jumppa auttaa vanhuksia säilyttämään liikuntakykynsä ja elämään itsenäistä elämää pitempään, tuore tutkimus osoittaa.

23.06.2014 | ArjaH

Sukupuoli saattaa vaikuttaa siihen miten paljon ja minkälaisten leikkausten jälkeen leikkauspotilaat kipuilevat, tuore saksalaistutkimus vihjaa.

16.06.2014 | ArjaH
Uusi nivelpiiri aloittanut toimintansa.
09.06.2014 | ArjaH

Lihavuuteen liittyviä terveysriskejä voi mahdollisesti pienentää harrastamalla liikuntaa, vaikka liikkuminen ei edes laihduttaisi. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan vähäinenkin liikunnan lisääminen voisi auttaa ylipainoisia välttymään diabetekselta ja sydäntaudeilta.

06.06.2014 | ArjaH

Lonkan nivelrikkoa potevat saavat usein fysioterapiaa vaivaansa, mutta tuoreen australialaistutkimuksen perusteella fysioterapiasta ei todennäköisesti ole heille hyötyä. Se saattaa jopa lisätä oireita, Jama-lehdessä julkaistut tulokset osoittavat.

06.06.2014 | ArjaH

Ylipaino, liian vähäinen liikunta ja liiallinen alkoholin käyttö ovat suomalaisten mielestä suurimmat uhat terveydelle, kertoo Apteekkariliiton, Lääkäriliiton ja Lääketietokeskuksen teettämä tuore kysely.

01.06.2014 | ArjaH

Aiheina mm. Lonkkakivun syyt, biologiset lääkkeet nivelreuman hoidosssa, isovarpaan tekonivel ja tekonivelkirurgian laatu.

28.05.2014 | ArjaH

Elimistön endokannabinoidijärjestelmään vaikuttavilla lääkkeillä voitaisiin hoitaa monia sairauksia kuten lääkekannabiksella, mutta turvallisemmin. Proviisori Heikki Käsnänen tarkasteli Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan järjestelmän mahdollisia vaikutuskohteita ja niihin vaikuttavia lääkemolekyylejä laskennallisin menetelmin ja tietokonemallinnuksen avulla.

28.05.2014 | ArjaH

Terveystieteiden maisteri Maija Rantala selvitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan muistisairaiden lonkkamurtumapotilaiden akuutin kivun hoitoa. Kirurgisten osastojen hoitohenkilökunnasta yli puolet piti kivun hoitoa riittävänä.

28.05.2014 | ArjaH
Lonkan kokotekonivelleikkaukset sujuvat paremmin, kun operaation suorittaa kokenut kirurgi, joka tekee kyseisiä leikkauksia säännöllisesti. Tuoreen kanadalaistutkimuksen perusteella raja menee noin kolmessakymmenessä leikkauksessa per vuosi.
23.05.2014 | ArjaH

Läpi aikuisiän jatkuva ylipaino altistaa diabetekselle, sydänsairauksille ja monille muille sairauksille. Laihduttaminen kuitenkin pienentää näitä terveysriskejä, vaikka laihtuminen jäisi väliaikaiseksi.

22.05.2014 | niveltieto
Enon nivelpiiri aloitti toimintansa 15.05.2014. Enon alueeseen kuuluvat muun muassa Eno, Uimaharju, Sarvinki, Ahveninen, Ilomantsi ja Tuupovaara.
20.05.2014 | ArjaH

Raskasta fyysistä työtä tekeville kehittyy eläkeikään mennessä erilaisia liikkumista vaikeuttavia vaivoja ja ongelmia selvästi todennäköisemmin kuin kevyttä työtä tekeville, tuore suomalaistutkimus vahvistaa. Vapaa-ajan liikunta sen sijaan ehkäisee liikkumisvaikeuksien kehittymistä.

20.05.2014 | ArjaH

Solisluun keskiosan murtuma paranee nopeammin ja luutuu paremmin leikkaushoidolla kuin konservatiivisella hoidolla, osoittaa Helsingin yliopistossa 23.5. tarkastettava väitöstutkimus.

20.05.2014 | ArjaH

D-vitamiinilisiä syövät vanhukset eivät välty kaatumisilta yhtään todennäköisemmin kuin muutkaan, vaikka D-vitamiinia on suositeltu kaatuilun ehkäisyyn jo pitkään. Tutkijat uskovat, että D-vitamiinilisistä saattaa olla apua vain sen puutoksesta kärsiville.

05.05.2014 | niveltieto
Suomen Nivelyhdistyksen verkkokauppa Nivelpuoti on otettu käyttöön.
05.05.2014 | SNY

Ortopedian erikoislääkäri Raine Sihvonen on saanut Tampereen yliopiston Vuoden tiedeteko -palkinnon polven tähystysleikkauksia koskevasta tutkimuksestaan.

05.05.2014 | SNY

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan maltillisesti alkoholia käyttävät naiset saattavat säästyä nivelreumalta muita todennäköisemmin. Yhteys havaitaan naisilla, jotka juovat korkeintaan lasillisen päivässä.

05.05.2014 | SNY

Tekonivelleikkausten määrä ei aina korreloi laatuun tai hintaan. Esimerkiksi Turun yliopistollinen sairaala pärjäsi Finnish Consulting Groupin tekemässä vertailussa surkeasti.

28.04.2014 | SNY

Nuoruustyypin diabetesta sairastaville voi vuosien varrella kehittyä käsien ja sormien toimintaa pahasti haittaavia liikerajoituksia. Tämä jäykän käden oireyhtymäksi kutsuttu vaiva kehittyy etenkin yli 30 vuotta diabetesta sairastaneille sekä potilaille, joiden veren glukoosipitoisuus on korkea, tuore tutkimus osoittaa.

14.04.2014 | niveltieto

Fysiatrian dosentti, erikoislääkäri Jari Arokosken luento nivelrikon hoidosta sekä keinoista nivelrikon pahenemisen ehkäisyyn on katsottavissa netissä osoitteessa www.nivel.fi/luento.

06.04.2014 | niveltieto

Liikunta on tunnettu sydänsairauksien ehkäisijä, mutta liikkua kannattaa, vaikka riskitekijöitä olisi jo ehtinyt kertyä tai olisi jo sairastunut sydän- ja verisuonitautiin. 

06.04.2014 | niveltieto

D-vitamiinin puutos on yhdistetty moniin sairauksiin ja oireisiin, mutta tutkimusnäyttö D-vitamiinilisien terveysvaikutuksista on yhä ristiriitaista.

01.04.2014 | SNY

Sigrid Juseliuksen säätiö on myöntänyt lähes 800 000 euroa apurahoja Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmille. Yksi apurahan saaneista on akatemiatutkija Rami Korhonen, jonka ryhmä tutkii nivelrikkoa.

31.03.2014 | niveltieto

Lahden nivelpiiri on ollut jonkin aikaa tauolla. Paljon kysytty ja toivottu nivelpiiri aloittaa toimintansa uudelleen huhtikuussa.

31.03.2014 | niveltieto

Suomen Nivelyhdistys kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen kevätkokoukseen Lahteen.

30.03.2014 | SNY
Lihavat ja ylipainoiset voivat olla muita herkempiä sairastumaan kivuliaaseen iskiakseen sekä välilevypullistumaan, suomalaistutkimus osoittaa.
25.03.2014 | niveltieto
Sosiaaliturva pähkinänkuoressa 2014 on suomalaisen sosiaaliturvan kattava yleisesittely.
21.03.2014 | SNY
Kehon liikkeillä ohjattavat liikunnalliset konsolipelit voivat tehostaa ylipainoisten lasten laihtumista. Pelejä pelaavat lapset alkavat tulosten perusteella liikkua enemmän, mikä näkyy myös painon putoamisena, tuore tutkimus osoittaa.
21.03.2014 | SNY
Polven eturistisiderepeämä on yksi yleisimmistä urheiluvammoista. Tuore väitös selvitti leikkaushoidon tuloksia ja vertaili eri leikkaustyyppien vaikutuksia.
12.03.2014 | SNY
Suomen Nivelyhdistys on saanut 10 000. jäsenensä tänään. Jäsenmäärä on kasvanut tähän mennessä joka ikisenä yhdistyksen toimintavuotena, ja kasvu tuntuu jatkuvan.
04.03.2014 | SNY
Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime vuonna lakisääteisen potilasvakuutuksen perusteella yhteensä 7 788 vahinkoilmoitusta.  Määrä on sama kuin edellisvuonna.
28.02.2014 | SNY
Vuoden 2014 ensimmäinen Niveltieto on ilmestynyt.
26.02.2014 | SNY
Lonkkamurtuman saaneista vanhuksista monet vammautuvat pysyvästi eivätkä koskaan palaa entiselleen kuntoutuksesta huolimatta. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tilanne voisi parantua huomattavasti, jos lonkkamurtumapotilaat saataisiin tekemään kevyitä kotiharjoituksia ohjatun kuntoutuksen päätyttyä.
26.02.2014 | SNY
Liian vähän D-vitamiinia ruoasta ja auringonvalosta saavat saattavat olla muita alttiimpia sairastumaan erilaisiin tulehduksellisiin sairauksiin. Tuoreen irlantilaistutkimuksen tulokset viittaavat D-vitamiinin vaikuttavan immuunijärjestelmän toimintaan.
24.02.2014 | SNY
Raskaana olevat naiset voivat käyttää tulehduskipulääkkeitä ilman pelkoa keskenmenosta, tuore tutkimus osoittaa. Israelilaistutkijoiden tulokset ovat tervetulleita, sillä aiemmissa tutkimuksissa tulehduskipulääkkeiden ja keskenmenoriskin yhteydestä on jäänyt ristiriitainen kuva.
20.02.2014 | SNY
Filosofian maisteri Hannu Karjalainen tutki väitöstyössään nestepaineen, osmoottisen paineen ja venyttävän voiman vaikutusta rustosolujen geeniluentaan.
14.02.2014 | SNY
Yleisön pyynnöstä täysin uusitut nivelpaidat tulivat. Paidat ovat aiempia paitoja pehmeämpiä ja sileämpiä ja niissä on toivottu suurempi kaula-aukko.
12.02.2014 | SNY
Uudet sivumme on otettu tänään käyttöön. Palautetta sivuista - etenkin mahdollisista virheistä - voi lähettää osoitteeseen toimisto@nivel.fi. Kiitos avustasi!
07.02.2014 | SNY
Potilasturvallisuus.fi-sivusto on avattu. Sivusto tarkoitettu ja suunnattu kaikille terveysalasta ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille lukijoille.
03.02.2014 | testi
Laihuus on suuri terveysriski yli 65-vuotiaille. Kuolleisuutta tarkastellessa suuremmassa vaarassa ovat laihat yli 65-vuotiaat, tuore australialaistutkimus osoittaa.
03.02.2014 | testi
Tuoreen tutkimuksen mukaan ohjattu harjoittelu voi vähentää lonkkanivelrikkoisten tekonivelleikkauksien tarvetta jopa 44 %.
20.01.2014 | niveltieto
Sementoitu lonkan kokotekonivel on kestävyydeltään parempi kuin sementoimaton tai hybriditekonivel, todetaan pohjoismaisessa rekisteritutkimuksessa.
20.01.2014 | niveltieto
Sääriluunkääntöleikkausten määrä on vähentynyt huomattavasti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, selviää Tuukka Niinimäen väitöstutkimuksesta.
Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut