Slide

TULES-kuntoutuksen opit arkeen -hanke käynnistyy

Julkaistu 15.02.2024 Uutiset

Suomen Nivelyhdistys ry on mukana Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n koordinoimassa TULES-kuntoutuksen opit arkeen – tukea järjestöistä -hankkeessa. Kela on myöntänyt rahoituksen tälle hankkeelle, jonka toimikausi on 2024–2026.

Hankkeessa on tarkoitus kehittää toimintamalli, jossa kuntoutusta toteuttavat tahot tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa. Kansalaisjärjestöt tulevat toimimaan kuntoutuspolun jatkona, sillä usein Kelan tules-kuntoutukseen osallistuvat asiakkaat saavat järjestöistä tukea kuntoutumisprosessiinsa.

Lisäksi hankkeessa luodaan suosituksia ja linjauksia kuntoutuksen järjestäjille tule-kuntoutuksen toteutukseen, jossa järjestöyhteistyön mahdollisuudet on huomioitu osana palvelupolkua.

Mukana hankkeessa ovat Suomen Nivelyhdistyksen lisäksi Suomen Luustoliitto ry ja Selkäliitto ry.

Hanke toimeenpannaan Huoltoliiton Kunnonpaikassa Kuopiossa. Hankkeen arvioinnista vastaa Kuntoutussäätiö.

Tule ry

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry on Suomen vaikuttavin tuki- ja liikuntaelinterveyden asiantuntijajärjestö. Tule ry toimii vastuullisen päätöksenteon tukena, jotta Suomi pysyisi pystyssä. Tule ry:n jäsenistö koostuu valtakunnallisista terveydenhuollon ammattilaisten yhdistyksistä, asiantuntijaorganisaatioista sekä potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöistä. Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Luustoliitto ry ja Selkäliitto ry ovat Tule ry:n jäsenjärjestöjä.