Slide

Tules-etäkuntoutuskurssille alkaa haku 1.4.

Julkaistu 27.03.2024 Uutinen Uutiset

Kelan uusi Tules-etäkuntoutuskurssi on kokonaan etänä toteutettava kuntoutuspalvelu. Etäkuntoutus parantaa etenkin työelämässä olevien mahdollisuuksia osallistua kuntoutukseen.

Kuntoutus on suunnattu yli 18-vuotiaille, joilla on diagnosoitu tuki- ja liikuntaelinsairaus. Diagnoosi voi olla selkäsairaus, niskan, hartian tai yläraajan tuki- ja liikuntaelinsairaus, alaraajan suurten nivelten sairaus (esim. polvi, lonkka, nilkka) tai muu alaraajan tuki- ja liikuntaelinsairaus. Kurssilta asiakas saa muun muassa tietoa omasta sairaudestaan ja siihen liittyvästä mahdollisesta kivusta sekä keinoja kivun hallintaan.

Tules-etäkuntoutuskurssille hakeudutaan työterveyshuollon tai terveyskeskuksen fysioterapeutin suosituslomakkeella. Asiakasta hoitava fysioterapeutti arvioi soveltuuko etäkuntoutus asiakkaalle.

Kurssi kestää yhteensä noin seitsemän kuukautta, ja sille osallistuu kahdeksan asiakasta. Kurssi sisältää kuvapuheluita, verkkokuntoutusta ja verkkokuntoutuksen ohjausta. Kurssilla on henkilökohtaisia (etä)tapaamisia kuntoutusasiantuntijoiden kanssa sekä ryhmän yhteisiä etäkuntoutuspäiviä. Kuntouksessa huomioidaan sekä asiakkaan yksilölliset että ryhmän yhteiset tavoitteet sekä mahdollisuus saada ja antaa vertaistukea.

Kuntoutusta toteuttaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu esimerkiksi lääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja sekä psykologi.

Haku alkaa huhtikuussa

Tules-etäkuntoutuskursseille voi hakea 1.4.2024 alkaen. Ensimmäinen kurssi alkaa 1.9.2024.

Kurssille voi hakea täyttämällä hakemuslomakkeen ja liittämällä mukaan fysioterapeutilta saadun suosituslomakkeen. Hakemuksen ja lomakkeen voi lähettää OmaKelassa, siirry sivulle OmaKelan etusivu

Lisätietoja kurssille hakemisesta, kurssien ajankohdista ja kursseja järjestävistä palveluntuottajista on Kelan verkkosivulla Tules-etäkuntoutuskurssi 

Etäkuntoutusta kehitetty yhteistyössä

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet heikentävät työkykyä ja elämänlaatua, ja ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille ja niiden pitkittymisille. Kyse on isosta asiakasryhmästä ja kansanterveyden näkökulmasta merkittävästä sairausryhmästä.

Etäkuntoutuksen kehittämiseen on Kelan asiantuntijoiden lisäksi osallistunut järjestöjen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluntuottajien asiantuntijoita sekä tutkijoita.