Slide

Tuki- ja liikuntaelinongelmat huomioitava terveys- ja hyvinvointipolitiikassa

Julkaistu 05.10.2023 Uutiset

Vuosittaista tuki- ja liikuntaelinterveyden toimintaviikkoa vietetään jälleen 12.–20.10. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry nostaa viikolla esiin tuki- ja liikuntaelinongelmien merkitystä suomalaisten suurimpana sairausryhmänä, joka on huomioitava kaikessa terveyspolitiikassa.

Tuki- ja liikuntaelinongelmat aiheuttavat tällä hetkellä eniten lääkärikäyntejä ja uusia työkyvyttömyyseläkkeitä. Ne ovat yleisin suomalaisten arjen toimintakykyä haittaava tekijä

Väestön ikääntyessä asian painoarvo kasvaa entisestään. Jo ennen koronaepidemiaa joka kolmannella yli 70-vuotiaalla oli vaikeuksia selvitä puolen kilometrin kävelystä.

“Tuki- ja liikuntaelinongelmat, niiden ennaltaehkäisy ja hyvä hoito on välttämätöntä huomioida asianmukaisella painoarvolla kaikessa terveyspolitiikassa”, sanoo toiminnanjohtaja Marja Kinnunen Tuki- ja liikuntaelinliitosta. “Tähän on erinomainen mahdollisuus, kun laaditaan hallitusohjelman mukaista poikkihallinnollista terveys- ja hyvinvointiohjelmaa ja Suomi liikkeelle! -ohjelmaa.”

Kuntien toimilla iso vaikutus

Terveydenhuollon merkittävästä roolista huolimatta tule-ongelmien aiheuttamaa kuormaa ei ratkaista vain hoidolla ja kuntoutuksella. Esimerkiksi kuntien merkitys on valtava. Toimiva kaupunkiympäristö ja liikuntapalvelut ovat merkittäviä lähtökohtia, joissa pitäisi huomioida tule-ongelmista kärsivien kuntalaisten tarpeet.

“Puhumme niin isosta massasta ihmisiä, ettei meillä on varaa jättää huomioimatta heidän tarpeitaan, esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa tai liikuntapalveluissa”, Kinnunen painottaa.

TULE-takuu käyttöön hyvinvointialueille: resurssit tulee käyttää järkevästi

Tule ry haluaa suunnata TULE-toimintaviikolla huomiota valtakunnalliseen ja paikalliseen päätöksentekoon, joilla vaikutetaan suomalaisten tuki- ja liikuntaelinterveyteen. Liiton tarjoama ratkaisumalli hoitoon ja kuntoutukseen on TULE-takuu, jolla pyritään tulokselliseen ja vaikuttavaan terveydenhuoltoon, palvelujen saatavuuden tasa-arvoisuuteen ja järjestöjen tietotaidon hyödyntämiseen.

Hyvinvointialueilla sovellettava TULE-takuu muodostuisi kolmesta osa-alueesta

  1. vaikuttavista hoito- ja kuntoutuspoluista
  2. oikeudesta hoitoon ja kuntoutukseen iästä riippumatta
  3. järjestöjen tarjoamista mahdollisuuksista toimia sote-järjestelmän ja potilaiden tukena.

Hoidon painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön säästäisi sekä inhimillistä kärsimystä että rahaa.

TULE-toimintaviikolla alan järjestöt järjestävät monipuolista ohjelmaa ja levittävät tietoutta muun muassa selän ja luuston hyvinvoinnista. Paikalliset ja verkossa järjestettävät tilaisuudet osallistavat ihmisiä pohtimaan omaa ja yhteistä hyvinvointia sekä miettimään keinoja tule-terveyden edistämiseksi.

Suomen Nivelyhdistys ry on Tule ry:n jäsenjärjestö.