Testamenttitietoa

 

 

Tietoa testamenttilahjoituksista

Suomessa noin viisi prosenttia yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankinnasta tulee testamenttilahjoituksista. Noin yksi prosentti suomalaisista pitää testamentin tekemistä järjestön hyväksi mieluisana tapana tukea yleishyödyllistä toimintaa.

Pienetkin testamenttilahjoitukset ovat yleishyödyllisille toimijoille hyvin merkityksellisiä. Yleishyödylliset yhteisöt eivät joudu maksamaan testamentilla saamastaan perinnöstä perintöveroa.

Kenelle ja mitä voi testamentata?

Lain määräämän perimysjärjestyksen mukaisesti mahdollisille rintaperillisille eli lapsille ja heidän lapsilleen kuuluvaa jäämistön lakiosaa ei voi testamentata muille. Lakiosan ulkopuolelle jäävän osuuden voi testamentata haluamallaan tavalla.

Serkut ja sitä kaukaisemmat sukulaiset eivät perintökaaren mukaan peri. Jos henkilöllä ei ole lainkaan perillisiä eikä hän ole tehnyt testamenttia, hänen omaisuutensa siirtyy kuoleman jälkeen valtiolle.

Testamentin saajana voi olla testamentin laatijan kuolinhetkellä elossa oleva henkilö tai oikeushenkilö, eli yritys, säätiö tai järjestö.

Testamentata voi itse omistamansa omaisuuden tai oman osuutensa yhteisomistuksessa olevasta omaisuudesta. Testamentata voi myös itse testamentilla saamansa omaisuuden, jos sillä ei ole toissijaissaajaa.

Omaisuudestaan voi testamentata tärkeäksi kokemalleen taholle tietyn suuruisen osan. Myös esineitä ja kiinteistöjä voi testamentata.

Kuka voi tehdä testamentin?

Testamentin voi tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ymmärtää tämän oikeustoimen merkityksen ja jolla on riittävä kyky itsenäiseen tahdonmuodostukseen.

Muotoseikat

Testamentti pitää laatia kirjallisena, mieluiten koneella kirjoitettuna, ja se pitää allekirjoittaa itse. 

Testamenttiin pitää selkeästi eritellä jaettava omaisuus ja sen jako testamentinsaajien kesken. Testamenttiin on hyvä kirjata myös päiväys, testamentin laatijan koko nimi, henkilötunnus ja asuinpaikka.

Kaksi todistajaa

Testamentin todistajiksi tarvitaan kaksi 15 vuotta täyttänyttä henkilöä, joiden pitää olla todistajina paikalla yhtä aikaa. He voivat olla sukua toisilleen, mutta eivät testamentin laatijalle. Heidän pitää olla tietoisia, että he ovat todistamassa testamenttia, mutta heille ei tarvitse paljastaa testamentin sisältöä.

Testamentin muuttaminen

Testamentin voi milloin tahansa peruuttaa tai muuttaa.

Testamentin säilyttäminen

Testamentti kannattaa säilyttää sellaisessa paikassa, josta se varmuudella löytyy, kuten pankin tallelokerossa. Sitä ei kuitenkaan tarvitse virallisesti kirjata mihinkään.

Testamenttivarojen käyttö

Yleishyödyllinen yhteisö ei joudu maksamaan saamistaan testamenttilahjoituksista veroa. Testamentin laatija voi antaa lahjoituksen saajalle tarkat ohjeet siitä, miten testamenttilahjoitus tulee käyttää. Jos ohjeita ei ole, yhteisö voi käyttää lahjoituksen sääntöjensä mukaiseen toimintaan.

Kiitokset!

Suomen Nivelyhdistys ry sai historiansa ensimmäisen testamenttilahjoituksen vuonna 2018. Merkittävä lahjoitussumma oli määrätty reumakuntoutuksen järjestämiseen.

Testamenttivaroilla Suomen Nivelyhdistys on järjestänyt kuntoutumiskurssina kaksi 15 vuorokauden mittaista Nivelreumakurssia yhdessä Siilinjärvellä sijaitsevan Kunnonpaikan kanssa. Ensimmäisiä kuntoutukseen osallistuneiden kurssikokemuksia voi lukea Niveltiedosta 2/2019. Kuntoutukseen osallistujat ovat olleet testamenttilahjoittajalle tavattoman kiitollisia saamastaan kuntoutusmahdollisuudesta.

Myös Suomen Nivelyhdistys ry on suuresti kiitollinen voituaan järjestää testamenttivarojen avulla tärkeätä kuntoutustoimintaa.

 

 

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut