Kieltoja:

Nämä ohjeet ovat yleisluonteisia. Rajoitukset ja suositukset vaihtelevat suuresti monen tekijän seurauksena, joten leikkaava sairaala antaa parhaiten juuri teille sopivat ohjeet.

Kieltoja tekonivelpotilaalle:

  • älkää asettako istuessanne alaraajaa toisensa päälle
  • älkää koukistako lonkkaanne istuessa 90 astetta enempää (Valitkaa tuolinne ja istuma-asentonne siten, etteivät polvet asetu lonkkia korkeammalle). Välttäkää etenkin koukistukseen yhdistettyjä raajan kiertoja
  • älkää istuessanne nojatko liiaksi eteen
  • välttäkää pitkää yhtäjaksoista istumista (myös autoilun yhteydessä). Nouskaa jaloittelemaan puolen tunnin välein
  • välttäkää ruumiillista pitkäkestoista väsyttävää työskentelyä, ellei teillä ole mahdollisuutta välillä levätä pitkällänne
  • välttäkää tarpeettomia riskejä. Älkää liikkuko epätasaisessa maastossa. Käyttäkää liukkaalla liukuesteitä
  • välttäkää liian kuormittavia liikuntamuotoja kunnes saatte niihin luvan
  • älkää kantako 20% kehonne painosta ylittäviä kuormia

 

Lähde: http://www.kuenstliches-gelenk-forum.de/ (luvan kääntämiseen ja julkaisemiseen on Suomen Tekonivelyhdistys ry:lle antanut tri Klaus Zentek)

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut