Niveltieto 2012

Niveltieto 4/2012 aiheina mm.:

Niveltieto 4/2012
 • Nivelrikon oikea hoito
 • Nivelrikon lääkitys
 • Niveljumppaa
 • Kokometalliset tekonivelet
 • Jalkaterän luudutus

Niveltieto 3/2012 aiheina mm.:

Niveltieto 3/2012
 • Nivelrikkogeenit
 • Tenniskyynärpää
 • Hyvät kengät, helpompi kävellä
 • Elämänlaatua polvitekonivelellä
 • Tekonivelleikkaukseen valmistautuminen

Niveltieto 2/2012 aiheina mm.:

Niveltieto 2/2012
 • Luentotiivistelmä Polven nivelrikko
 • Mieliala vaikuttaa kipuun 
 • Nivelrustovaurioiden kirurginen hoito
 • Kaularangan nivelrikko
 • Polven eturistisidevammat

Niveltieto 1/2012 aiheina mm.:

niveltieto 1/2012
 • D-vitamiinia kaikille
 • Kuuluuko potilaan ääni?
 • Tule-kuntoutus ei ole tasa-arvoista
 • Kävely kuntoon tekonivelleikkauksen jälkeen
 • Skleroderma

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut