Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi...

Hallituksen puheenjohtaja Esko Kaartinen"Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi
lähteäni laulamahan, saa’ani sanelemahan,
sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan.
Sanat suussani sulavat, puhe’et putoelevat,
kielelleni kerkiävät, hampahilleni hajoovat."

Nämä ajattoman Kalevalan ensimmäiset säkeet kuvailevat erinomaisella tavalla ainakin allekirjoittaneen tuntoja, kun olen muiden joukossa pakosti joutunut seurailemaan viime viikkoina julkisen sanan eri foorumeilla käytyä havainnointia ja värikästä keskustelua aiheesta ’Suomen kotimaanpolitiikka’! Väkisinkin on vaan puskenut mieleen tarve muuttaa kolmannen säerivin sisältö muotoon "suruvirttä suoltamahan, toruvirttä toistamahan"!

Toivottavasti nuo edellä runomitassa ilmaistut surkuhupaisan ristiriitaiset tuntemukset eivät toistu terveydenhuoltopolitiikkamme tilaa ja aikaansaannoksia koskettelevissa tuumailuissani muutaman vuoden kuluttua, kun juuri sillä hetkellä pohdiskelen vaikkapa 1.5.2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain aikaansaannoksia. Epäilemättä tämä uusi laki vilpittömästi pyrkii merkittäviin parannuksiin mm. potilasasiakkaan oikeuksien ja hoitoon hakeutumismahdollisuuksien osalta. Nähtäväksi silti jää, minkälaisiin todellisiin edistysaskeleisiin sekä lopputuloksiin sitten viimein päästään, ja millä hinnalla!

Jo nyt tämän hiljan voimaan tulleen terveydenhuoltolain ensimmäisen vaiheen myötä kuntalainen voi käyttää terveyskeskuspalveluja myös oman kotikunnan ulkopuolella. Niinpä palveluja on saatavissa niilläkin paikkakunnilla, missä potilas oleskelee säännöllisesti tai pitkäaikaisesti esimerkiksi työn, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Ilmoitus mahdollisesta palvelujen tarpeesta on tehtävä tilapäisen oleskelupaikkakunnan terveyskeskukseen vähintään kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä. Potilas tarvitsee silti myös omassa terveyskeskuksessa laaditun hoitosuunnitelman, johon perustuen hän voi saada palveluja toisesta terveyskeskuksesta.

Edellä kuvattu koskettelee siis vain kiireetöntä hoidon tarvetta. Päivystyksellisen hoidon saatavuudessa ei ole tapahtunut muutoksia ja sitä on edelleenkin tarjolla kaikissa päivystyspisteissä. Myös kotipaikkakunnallaan voi hoitopaikan jo nyt valita entistä vapaammin. Potilas saa siis vaihtaa terveysasemaa oman kuntansa tai yhteistoiminta-alueen sisällä enintään kerran vuodessa. Tästä vaihtohalukkuudesta on potilaan kuitenkin tehtävä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalleen kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä. Myös erikoissairaanhoidon yksikön voi nykyisellään valita vapaammin ns. erityisvastuualueen sisältä. Kyseeseen tulevan sairaalan tai hoitopisteen valinta tehdään silti aina yhteistyössä hoitotarvelähetteen antavan lääkärin kanssa.

Edellä on vain muutama pieni esimerkki tämän ensimmäisen vaiheen uudistuksista. Toisessa vaiheessa eli vuodesta 2014 alkaen tulisi sitten potilailla jopa olla mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikkien Suomen julkisten terveysasemien ja sairaaloiden joukosta! Kaikki tämä ei kuitenkaan voi tapahtua ilman oleellisia muutoksia rahavirroissa ja näiden virtojen säätelyissä. Miten tuo sitten sujuu ja vaikuttaa euroja tuovien asiakkaiden "haalimiseen" sekä vaikkapa tutkimustarpeiden määrittelyhalukkuuteen hoitoyksiköittäin, jää lopulta nähtäväksi ja todella suurella mielenkiinnolla seurattavaksi!

Esko Kaartinen

puheenjohtaja

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut