Polven nivelrikko

Mikä on polven nivelrikko?

Nivelrikon yhteydessä nivelpintaa peittävä rustokudos on enemmän tai vähemmän vähentynyt. Nivelruston tehtävänä on toimia liukupintana ja jossain määrin iskunvaimentimena. Vakavamman nivelrikon yhteydessä luupinnat ovat suoraan kosketuksissa toisiinsa ilman ruston välitystä. Polven nivelrikkoa esiintyy yleensä enemmän polven sisänivelraon puolella. Ulkonivelraossa kulumaa on harvemmin.

Miten polven nivelrikko tunnistetaan?

Ensi oireina ilmaantuu kuormituksen yhteydessä tuntuvaa kipua, Pidemälle edenneen nivelrikon yhteydessä saattaa esiintyä myös leposärkyä. Polvi alkaa tuntua jäykältä ja sen ulkomuoto muuttuu yleesä länkisäärityyppiseksi, harvemmin pihtipolvityyppiseksi. Asentomuutos johtaa kuormitusolosuhteiden muuttumiseen, mikä on omiaan edelleen pahentamaan nivelrikkoa. Tavallinen röntgenkuvaus varmistaa taudinmäärityksen, mutta helposti hoidettavien samanaikaisten muiden sairauksien toteamiseksi voidaan käyttää lisäksi polven magneettitutkimusta tai tähystystutkimusta.

Miten yleinen polven nivelrikko on?

Nivelrikkoa esiintyy pääasiallisesti yli 50-vuotiailla. Naisilla nivelrikkoa esiintyy enemmän kuin miehillä. Suomessakin tehdään polven nivelrikon vuoksi leikkaustoimenpiteitä vuosittain noin suuruusluokkaa 5000.

Mitkä ovat polven nivelrikon syyt?

Polven nivelrikko kehittyy hitaasti. Siitä kun nivelrikko alkaa kuluu yleensä monta vuotta siihen, että siihen tarvitsee toimenpitein puuttua. Useimmiten syyt jäävät tuntemattomiksi. Nivelrikko saattaa kuitenkin kehittyä myös nivelpintoihin, reisiluuhun tai säären kohdistuvien vammojen seurauksena usein kuormitusvirheen välityksellä. Myös nivelkierukkavamman tai ristisidevamman jälkitila voi johtaa nivelrikkoon.

Aivan varmuudella ei voida sanoa, että tiettyihin ammatteihin liittyisi kohonnut nivelrikon riski. Tutkimusten mukaan kuitenkin noin puolella potilaista nivelrikko johtuu ylipainosta, polvivammasta tai työhön tai urheiluun liittyvästä kuormituksesta. Ennalta ehkäisevät toimenpiteet on suunnattavissa siten näihin ryhmiin.

Miten polven nivelrikko on ehkäistävissä?

Useimpien kohdalla puuttuu keinoja, joilla ajoissa voitaisiin estää rustoa vaurioitumasta tai sairastumasta. On ilmeistä, että nykyinen tähystysteitse tehtävä nivelkierukka- ja eturistisidekierukkakirurgia säilyttää näiden rakenteiden nivelen tukemis- ja iskunvaimennintoimintoja aikaisempia hoitomenetelmiä paremmin ja hyvätasoisella tähystyskirurgialla toivotaan olevan nivelrikkoa ehkäisevää vaikutusta.

Muilla menetelmillä vähennetään särkyjä, muutetaan kuormitusoloja tai korvataan vahingoittuneita rakenteita muovilla ja metallilla.

Miten polven nivelrikko hoidetaan?


Lääkehoito

Kipua ja särkyä voidaan lievittää lääkkein. Useimmiten tavallinen särkytabletti riittää. Lääkkeen valinnassa kiinnitetään yleensä huomiota mahavaivojen ja vuotojen välttämiseen. Nämä ovat tavallisia sivuvaikutuksia käytettäessä niin sanottuja tulehduskipulääkkeitä.

Niveltä säilyttävä leikkaushoito

Kun säryt ovat riittävän pahoja ja rustokuluma edennyt riittävästi harkitaan leikkaushoitoja. Osteotomiaksi kutsutaan menetelmää, jossa suoritetaan luun katkaisu ja uuteen asentoon luudutus silloin kun kuormitus alkaa keskittyä jo valmiiksi sairaalle puolelle, yleensä länkisääriasennossa nivelen sisänivelrakoon. Toimenpiteen tavoitteena on muuttaa nivelen kuormitusolosuhteita nivelrikon pahenemista ehkäisevään suuntaan. Menetelmä voi antaa hyvän ja pitkäaikaisen kivunlievityksen mikäli nivelkuluma on soveltuvassa vaiheessa ja leikkauksessa suunnitelma saadaan hyvin toteutettua. Osteotomia on erityisen sovelias alle 60-vuotiaille, joilla on lievempi nivelrikko.

Vaikka röntgenkuvassa on nivelrikko todettavissa, kannattaa usein iäkkäämmällekin potilaalle tietyin edellytyksin tehdä polven tähystys ja usein on mahdollista antaa apua pahimpaan oireiluun nivelkierukkatoimenpiteellä.

Tekonivelleikkaus

Pahasti vaurioituneita nivelpintoja voidaan korvata metallista ja muovista tehdyillä tekonivelillä. Tekonivelkirurgian tulokset ovat jatkuvasti parantuneet.

Suurimmalla osalla tekonivelen saaneista on vielä kymmenen vuoden kuluttua leikkauksesta tukeva, hyvin liikkuva ja kivuton nivel. Yleensä kuitenkaan liikelaajuus ei koskaan ole terveen nivelen veroinen.

Nykyisin tekoniveliä on usean tyyppisiä. Tilastojen mukaan arvioiden koko nivelen korvaava sementillä kiinnitettävä tyyppi on varmin ja turvallisin. Vain toisen polven puoliskon korvaava tekoniveltyyppi on vuosien mittaan kehittynyt. Sitä voidaan ajatella hoidoksi lievempään nivelrikkoon. Se antaa paremman liikelaajuuden kuin koko nivelen korvaava, se voidaan asentaa pienemmästä viillosta ja näin lyhentää sairaala-aikaa.

Osteotomialle, osatekonivelelle ja kokotekonivelle on kullekin oma potilastyyppinsä ja nivelrikon vaiheensa. Järkevä menetelmänvalinnan ja useiden menetelmien tekninen hallinta on olennaista tekonivelkirurgin ammattitaitoa.

Yksittäisissä tapauksissa tekonivel voi irrota ja joudutaan vaihtamaan. Leikkaustekniikan parantuminen on parantanut Suomessa viime aikoina pysyvyystuloksia. Tavoitteena on, että vain joka kahdennellekymmenelle tarvitsisi tehdä uusintaleikkaus.

Tekonivelkirurgian komplikaatioita irtoamisen lisäksi ovat laskimoveritulppa ja sitä seuraava keuhkoveritulppa, sydänveritulppa, keuhkotulehdus, leikakushaavan syvä bakteeritulehdus ja virtsatulehdukset.

Miten polven nivelrikkoa ja tekonivelpolvea kuntoutetaan?

Särkyä voidaan vähentää vähentämällä kuormitusta. Paremman puolen kädessä voidaan käyttää keppiä ja nivelrikon vähentämää iskunvaimennusta voidaan tilapäisesti lisätä pehmeäpohjaisella kengällä tai pohjallisella. Vuodetta, istuimia ja wc-istuinta voidaan apuvälinein säätää. Fysioterapeutti voi neuvoa lihasharjoituksia.

Harjoittelu aloitetaan heti leikkauksen jälkeen ja sitä jatketaan muutaman kuukauden ajan. Leikkauksenjälkeinen lopullinen tulos on arvioitavissa vasta noin vuoden kuluttua leikkauksesta. Uiminen pyöräily ja kävely ovat sopivimpia kuntoilulajeja. Juoksua, hyppimistä ja raskaiden painojen nostamista ei suositella.

Lähde: Socialstyrelsen

Voit saada enemmän tietoa sairaudestasi hoitavalta lääkäriltäsi tai sairaalasi potilasohjeista. 

 

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut