Slide

Testi tunnistaa lääkeaineille herkät

Julkaistu 10.03.2023 Uutiset

Laaja geenitesti vähentää lääkkeiden haittavaikutuksia – tunnistaa lääkeaineille herkät.

Osa ihmisistä on perinnöllisesti alttiita saamaan haittavaikutuksia joistain lääkeaineista. Näiden potilaiden tunnistaminen on tutkimustulosten perusteella mahdollista käyttämällä 12 geeniä kattavaa testiä.

Tiedot käyvät ilmi Lancet-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa geenitesti tehtiin noin 3 000 juuri lääkehoidon aloittaneelle aikuispotilaalle seitsemässä eri maassa. Heitä verrattiin yhtä moneen potilaaseen, joille ei tehty testejä.

Jos testit osoittivat potilaan olevan herkkä hänelle määrätylle lääkkeelle, lääke vaihdettiin toiseen. Verrokit saivat hoitosuositusten mukaisia lääkkeitä.

Potilaita verrattiin kahdessa eri analyysissa, ja niiden kummankin perusteella selvät lääkeaineisiin liittyvät haittavaikutukset olivat noin kolmanneksen harvinaisempia potilailla, joiden lääke vaihdettiin geenitestin tulosten perusteella. Tämä havaittiin 12 viikon seurannassa.

Käytettyä geenitestiä kutsutaan farmakogeneettiseksi paneeliksi. Sellainen on jo otettu käyttöön HUS-laboratorioissa ja eräissä muissakin suomalaisissa laboratorioissa.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim