Slide

Sosiaaliturvaopas 2023 ilmestyi

Julkaistu 01.02.2023 Uutinen

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2023 – www.sosiaaliturvaopas.fi – tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista, joista löydät tiedot oppaasta.

Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet sekä etuuksia tai palveluita käyttävät henkilöt. Se on myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Julkaisun on kirjoittanut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Suomen Nivelyhdistyksen lisäksi Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto ja Suomen Sydänliitto.

#sosiaaliturvaopasMAINOS Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2023 on julkaistu!