Slide

Potilaan huolille on oltava aikaa

Julkaistu 22.08.2022 Niveltieto

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia potevat henkilöt tulevat terveydenhuollon palveluissa entistä useammin kohdatuiksi omine kysymyksineen ja tavoitteineen. Parantamisen varaa kuitenkin yhä on.

– On yksilöllistä, mikä tieto, ohjaus tai neuvonta on kenellekin merkityksellistä. Ihmisen kokonaistilanne on kartoitettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sanoo työfysioterapeutti, väitöskirjatutkija Maija Paukkunen Oulun yliopistosta. 

Esimerkiksi potilaan psykososiaaliset riskitekijät on syytä selvittää, jotta kivun pitkittymiseen tai kroonistumiseen voidaan vaikuttaa. Mitä nämä riskitekijät ovat, Maija Paukkunen? 

-Muun muassa tunnereaktioita: huoli, pelot, ahdistuneisuus, masentuneisuus. Ne ovat psykologisia reaktioita, ja taustalla voi olla potilaan käsitys, että kipu ei todennäköisesti koskaan parane tai odotus, ettei kipu helpota. Potilas voi ajatella, ettei kykene palamaan töihin tai ettei hoito tehoa.  

-Tunnereaktiot voivat johtaa välttämiskäyttäytymiseen: ihmisellä voi olla suhteeton pelko kivun pahenemisesta ja hän voi pelätä lisävaurioiden syntymistä eikä siksi uskalla tehdä asioita, jotka voisivat edistää paranemista, esimerkiksi liikkua. Pelko ja vältteleminen hidastavat toipumista. 

Ammattilaisten käytössä on kyselyitä – muun muassa Start- ja Örebro-kyselyt -, joiden avulla he voivat tunnistaa potilaat, joilla on kliinisesti merkittäviä, toimintakykyyn ja kivun pitkittymiseen vaikuttavia psykososiaalisia tekijöitä.  Näin esimerkiksi saadaan selville potilaan jatkuvamman tuen tai esimerkiksi moniammatillisen tiimin tarve. 

Maija Paukkunen toteaa, että tällaiset kyselyt auttavat kohdentamaan toimia – vaikkapa fysioterapeutilla käyntejä – ja lisäämään ohjausta ja neuvontaa niille, jotka niitä eniten tarvitsevat. 

Vastauksia kysymyksiin

Virheelliset käsitykset ja pelot voivat istua lujassa, vaikka tutkimus on tuonut uutta, vanhaa kumoavaa tietoa. Eikä ihme, perustuvathan käsityksemme aiemmin kuulemaamme ja osin ehkä myös terveydenhuollon ammattilaisten ohjeisiin. Esimerkiksi isolla osalla selkäkipupotilaista on näyttöön perustumattomia käsityksiä muun muassa siitä, että lepo on selälle hyväksi ja että selkäkipu estää työnteon. 

-Saattaa käydä niin, että kun lääkäri määrää kaksi viikkoa sairauslomaa, potilas käsittää, että pitää olla kaksi viikkoa liikkumatta. Todellisuudessa nykyään suositellaan, että heti vain kävelemään. On luonnollista, että kun kipu on pahimmillaan, on pari päivää tehtävä mitä pystyy. Toipumista voi kuitenkin hidastaa, jos lepo jatkuu tarpeettoman pitkään, Maija Paukkunen sanoo. 

Paukkusen mukaan on tärkeää, että terveydenhuollossa kuullaan potilaan huolet ja että on riittävästi aikaa oikoa vääriä käsityksiä. Keskeistä on yksilöllinen kohtaaminen. 

-Ohjaus on hyvä antaa vasta sitten, kun ammattilainen on ensin selvittänyt, mitä potilas haluaa tietää. On tärkeää, että potilas saa vastaukset omiin kysymyksiinsä. Sen jälkeen tiedonjano lisääntyy ja ammattilainen voi antaa myös yleistä ohjausta, esimerkiksi harjoitteluohjeita tai tietoa potilasjärjestöistä. 

Maija Paukkunen toteaa, että jos potilaalla on mielen päällä kysymyksiä, ei hän pysty ottamaan vastaan yleistä ohjausta tutkimusten perusteella.  On siis parempi ensin keskustella potilaan yksilöllisistä toiveista ja kysymyksistä ja vasta sitten paneutua yleiseen ohjaukseen. 

Kaikki lähtee vuorovaikutuksesta

Maija Paukkunen puhuu paranemista edistävästä informaatiosta. Mistä siinä on kyse? 

-Sellaisesta ammattilaisen antamasta tiedosta, ohjauksesta ja neuvonnasta, joka edistää potilaan toipumista. Esimerkiksi juuri vastaamisesta mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Jokaisella on itselleen merkityksellisiä kysymyksiä. Kysymykset  liittyvät usein arkielämään, muun muassa siihen, onko tarpeen välttää jotakin tai miten toimia, jos kipu lisääntyy. 

Jos kysymyksiin ei vastata tai potilaan tilanteeseen ei perehdytä, voi potilas kohdata ohihoitoa. Tehdään asioita, eivät ole potilaan kannalta kaikkein perustelluimpia. Esimerkiksi Paukkunen mainitsee työkokeilun, joka ei kiinnosta eikä työllistä kuntoutujaa. 

-Tällaisesta ohihoidosta ei ole selvitystä, mutta se on oletettavasti yleistä ja näkyy muun muassa siinä, että potilaat käyttävät tavallista enemmän terveydenhuollon palveluita. 

-Minusta liikkeelle pitäisi aina lähteä kohtaamisesta; vuorovaikutukselle on oltava vastaanotoilla sijaa. Ja tärkeintä on, että potilas tulee kuulluksi. 

Ongelmien sijaan mahdollisuuksia

Terveydenhuollossa puhutaan myös ns. Illness- ja Wellness-puheesta. Mitä nämä termit tarkoittavat, Maija Paukkunen? 

-Illness-puhe tarkoittaa, että keskustelussa pyöritään ongelmien, esteiden ja rajoitteiden ympärillä. Kivulle etsitään syyllistä sen sijaan, että mietittäisiin voimavaroja ja mahdollisuuksia. Hoitosuunnitelma on hyvä rakentaa voimavarojen kautta (Wellness): tarkastellaan sitä, missä on päästy eteenpäin, ei kielteistä kehitystä. Moni kipupotilas sanoo, että terveydenhuollosta saa harvoin palautetta siitä, että on tehnyt asioita oikein.  

-Ammattilaisen on myös tärkeää sanottaa potilaalle, että siitä huolimatta, että on tehnyt asioita oikein, voi olla kipua. 

Maija Paukkunen korostaa, että aina syy kivun pahenemiseen ei liity siihen, että on tehnyt jotakin väärin, jos joku päivä on pahempi. Esimerkiksi huonosti nukuttu yö voi vaikuttaa seuraavan päivän kipuherkkyyteen. Lisäksi sairaudessa kipu voi aaltoilla, esimerkiksi tuntua tekemisen aikana ja sen jälkeen ajoittain pahemmalta ja puolestaan ajoittain vähäisemmältä. 

Myönteisyyttä kirjauksiin

Maija Paukkunen sanoo, että tuki- ja liikuntaelinpotilaan hoitosuunnitelmaan on vähintään kuuluttava yksilöllisen kuntoutuksen tarpeen ja tavoitteiden arvio sekä niiden saavuttamisen seuranta. 

-Olen omaa väitöskirjaani varten käynyt läpi selkäpotilaiden potilastekstejä ja huomannut, että niistä usein puutuvat potilaan omat tavoitteet. Ja meiltä on puuttunut sellainen kulttuuri, jossa tekstiin kirjataan positiivisia asioita. Nyt kun tekstit ovat potilaan itsenä luettavissa Kannassa, on tärkeää, ettei kirjaustapa ole jatkossa niin negatiivinen. Negatiivisuuteen keskittyminen voi lisätä potilaan pelkoja, vaikka kyse olisi normaalista iänmukaisesta löydöksestä. Viestien pitäisi olla kannustavia. 

Maija Paukkunen korostaa, että myös seuranta on tärkeää, ettei vastuu jää yksin potilaalle.  

-Tuki- ja liikuntaelinsairauksissa on usein ollut epäselvää, kuka terveydenhuollon ammattilainen vastaa jatkosta. Tämä tulisi sopia. 

Paukkunen toivoo kirjausteksteihin myös lisää jatkuvuuden näkökulmaa: tietoa potilaan toimintakyvystä haasteitten ja vahvuuksien osalta ja tilanteen pysyvyydestä tai ohimenevyydestä. 

Potilasohjauksessa on tärkeää sekin, että ammattilainen neuvoo potilasta etsimään näyttöön perustuvaa lisätietoa. 

-Internetissä kun on myös sellaista tietoa, joka ei ole näyttöön perustuvaa. 

Millaista potilasohjausta?

Maija Paukkunen toteaa, että suuri osa tuki- ja liikuntaelinpotilaista on saanut vain suullisesti tai kirjallisesti ohjeita selvitä kipujen kanssa ja ratkaista arkeen liittyvät haasteet. Harvemmin käytetään apuna esimerkiksi kuvia tai videoita, jotka Paukkusen mukaan voisivat olla luonteva tapa saada lisätietoa ja ohjausta. Käytännössä olisikin hyvä, jos ammattilaisen vastaanotolla – tai kotitehtävänä vastaanottokäyntien välillä – olisi tutustumista kivunhallintaan liittyviin animaatioihin ja kuvaesityksiin. 

-Monelle on tärkeää myös kokeilla itse, ja tämä on monesti mahdollista ainakin fysioterapeutin vastaanotolla.  

-Jos potilaan on esimerkiksi vaikea nostaa tai kumartua, on vastaanotolla hyvä yhdessä katsoa, miten se sujuu.  

Maija Paukkunen ottaa esimerkiksi henkilön, joka on aina nauttinut kalastamisesta mutta hänen on hankala päästä veneeseen. Paukkusen mielestä ammattilaisen kuuluu auttaa potilasta tekemään tälle mieluisia juttuja ja pohtia ja kokeilla yhdessä potilaan kanssa vaikkapa tasapainoon liittyviä asioita. Harjoittelun avulla voidaan löytää uskallusta sekä saavuttaa liikkuvuutta, lihasvoimaa tai vaikkapa ketteryyttä, jolla päästään kohti potilaan tavoitetta.  

-Tai jos henkilö pitää käsitöistä ja kivut haittaavat, voidaan käydä läpi tauottamisen merkitystä niin ettei käsitöistä tarvitse kokonaan luopua. 

Aina ei ratkaisua löydy, mutta potilas ja ammattilainen voivat yhdessä pohtia, voisiko esimerkiksi kuormituksen rytmittäminen auttaa. Paukkunen muistuttaa, että usein mieluisaan tekemiseen tempaudutaan mukaan niin, että tauottaminen unohtuu siihen asti, kunnes kipu on voimistunut. 

-On myös tärkeää pitää lihaskunnosta huolta. Kun fyysinen kuormitus on säännöllistä, jaksaa paremmin ja keho on tottuneempi rasitukseen.  

Unen hoitaminen tärkeää

Norjalaisen kohortin, tutkimusaineiston, mukaan jo yhden tunnin lisääminen liikuntaan viikossa ja normaaliin painoindeksiin pääseminen laskevat kivun kroonistumisen riskiä unihäiriöisillä alaselkä- ja niskapotilailla. 

-Tämä on lohduttavaa. Normaaliin painoindeksiin pääseminen ei ole helppoa, mutta tunnin lisääminen liikuntaan on kivunhoidon kannalta jo tärkeää. Se onnistuu jokaiselta. 

Maija Paukkunen korostaa myös unen merkitystä kipupotilaille. 

-Unen hoitaminen jää usein kipupotilaiden hoidossa huomioimatta. Tarvittaisiin nykyistä enemmän uni-interventioita ja lääkkeettömiä vaihtoehtoja unihäiriöiden hoitoon. Tässä on yksi iso mahdollisuus terveydenhuollolle saada kipupotilaat paremmin hoidettua. 

Motivaatio ja elämäntapamuutokset

Pelottavat uhkakuvat ja oikein-väärin-mallit ovat Paukkusen mukaan historiaa. 

Sen sijaan ammattilaisen on aina mietittävä, lisäävätkö ohjaus ja neuvonta ihmisen luottamusta omaan kehoonsa ja itseensä ja voimaantumista elämäntapamuutoksiin. Lisäävätkö ne toiveikkuutta paranemisesta? Kannustavatko ohjaus ja neuvonta potilasta palaamaan tälle merkityksellisten asioiden pariin? 

-Jos tässä onnistutaan, syntyy myös motivaatio elämäntapamuutokseen. Siitä, mikä on ihmiselle merkityksellistä, tulee motivaatio. 

Maija Paukkunen toteaa, että terveysohjaus ja -neuvonta ovatkin nykyään aiempaa positiivisempaa. 

-Tämän pitäisi näkyä vielä kirjausteksteissäkin! 

TEKSTI: Tupu Sammaljärvi

Kirjoitus on julkaistu Niveltieto-lehdessä 3/2022.

Jos haluat lukea lehden muutkin artikkelit, liity jäseneksi Suomen Nivelyhdistykseen. Saat lehden jäsenetuna. Siirry sivulle Jäsenyyden esittely

Voit myös tilata lehden

  • irtonumeron (8,60 euroa) Lehtiluukusta
  • vuositilauksen (33 euroa), neljä lehteä vuodessa. Siirry sivulle Nivelpuoti