Slide

Osallistu fysioterapian väitöskirjatutkimukseen

Julkaistu 06.02.2024 Uutiset

Osallistu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toteutettavaan kyselytutkimukseen, jossa selvitetään lonkan ja polven nivelrikon hoitoon liittyviä näkemyksiä ja odotuksia.

Kyselytutkimus on osa fysioterapian kolmiosaista väitöskirjatutkimusta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä lonkan ja polven nivelrikosta ja niiden hoidosta.

Osallistumalla tutkimukseen tarjoat arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää lonkan ja polven nivelrikon hoitokäytänteiden kehittämisessä sekä terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisten ja opiskelijoiden kouluttamisessa.

Verkossa toteutettavaan kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömästi ja kestää noin 15 minuuttia. Kysely on avoinna, kunnes tavoiteltu vastausmäärä (n=400) täyttyy.

Voit vastata kyselyyn, jos olet täysi-ikäinen ja sinulla on polven tai/ a lonkan nivelrikko. Tekonivel tai useammassa nivelessä oleva nivelrikko eivät ole esteitä osallistumiselle.

Tutkimuksessa kerättäviä tietoja käsitellään anonyymisti, eikä vastauksia voida yhdistää sinuun.

Lisätietoa tutkimuksesta

Eveliina Rauhansalo, väitöskirjatutkija, TtM, ft, Jyväskylän yliopisto, eveliina.l.rauhansalo (@) jyu.fi