Slide

Nivelterveysviikkoa vietetään 4.-10.4.

Julkaistu 17.03.2022 Tapahtumat Uutinen

Suomen Nivelyhdistyksen ja Turun Seudun Nivelyhdistyksen yhdessä järjestämä teemaviikko Kuntoutuksen polulla lisää tietoisuutta nivelsairauksien yleisyydestä ja invalidisoivasta vaikutuksesta sekä kuntoutuksesta. Esiin tuodaan lisäksi itsehoidon mahdollisuuksia vähentää riskiä sairastua ja ylläpitää toimintakykyä nivelrikkoon sairastuttaessa.

Ortopedi Esko Kaartinen toteaa, että nivelrikkoon ei toistaiseksi ole olemassa parantavaa lääkkeellistä hoitoa. Lääkkeellisesti voidaan vaikuttaa sairauden tulehduksellisuuteen sekä kiputuntemuksiin.

”Nivelrikon ensisijainen hoito on lääkkeetöntä eli kuntouttavaa hoitoa, jolla on myös tämän sairauden ehkäisyssäkin erittäin tärkeä rooli. Tärkeimmät elementit lääkkeettömässä hoidossa ovat riittävän ja oikeasisältöisen liikunnan harrastaminen, tapaturmien ennaltaehkäisy, laihduttaminen merkittävämmän ylipainon kyseessä ollessa sekä sairaan nivelen liikkuvuuden lisääminen ja niveltä liikuttelevien lihaksien voiman vahvistaminen tarvittaessa fysioterapeuttisestikin.”

”Mitä tarkemmin yksilöllisessä kuntoutusohjeistuksessa/-suunnitelmassa huomioidaan mm. nivelrikkopotilaan ikä, muut perussairaudet sekä liikuntakyky sitä todennäköisemmin saadaan kuntoutuksen myötä myös suotuisia tuloksia, näin varsinkin, jos potilas on motivoitunut kuntoutusprosessin toteuttamiseen”, Kaartinen sanoo.

Suomen Nivelyhdistyksen jäsenistölleen teettämän kyselyn mukaan vastaajista 35 prosentille oli tehty kuntoutussuunnitelma, 44 prosentille ei ollut tehty. 19 prosenttia ei ollut pyytänyt suunnitelmaa ja 2 prosentilla suunnitelma oli vielä kesken. Vastaajia kyselyssä oli 895.

Eduskunnan kuntoutusverkosto on julkaissut kannanoton vaikuttavien kuntoutuspalvelujen ja kuntoutumisen tuen puolesta. Kannanotossa todetaan muun muassa, että kuntoutus on yli 2 miljardin hyvinvointi-investointina yksi keskeisimmistä sote-palveluista hyvinvointialueilla. Se koskettaa vuosittain satojatuhansia suomalaisia.

Tuki- ja liikuntaelinliitto puolestaan toivoo, että hyvinvointialueet ottavat käyttöön TULE-takuun.