Slide

Nivelreumapotilaat hyötyvät ohjatusta liikunnasta

Julkaistu 26.03.2024 Uutiset

Ohjattu, pitkäaikainen liikuntahoito voi lievittää nivelreuman oireita ja parantaa potilaiden toimintakykyä, tuore tutkimus osoittaa.

Tutkimukseen valittiin 217 keskimäärin 59-vuotiasta potilasta, joiden nivelreuma rajoitti toimintakykyä monin tavoin. Potilaista puolet satunnaistettiin vuoden mittaiseen ohjattuun ja yksilöllisesti räätälöityyn liikuntahoitoon ja puolet jatkoi tavallisia nivelreumahoitojaan.

Tulosten perusteella liikuntahoitoon osallistuneet kokivat toimintakykynsä parantuneen selvästi seurannan aikana, ja tämä havaittiin melkein kaikilla mittareilla mitattuna. Myös esimerkiksi kävelykyky parani liikuntaryhmässä enemmän kuin vertailuryhmässä.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat pitkäkestoisen, ohjatun ja potilaalle yksilöllisesti räätälöidyn liikuntahoidon parantavan nivelreumapotilaan toimintakykyä enemmän kuin tavanomaisten hoitojen.

Suomessa nivelreumaan sairastuu vuosittain noin 40 aikuista 100 000:sta. Sairastuneista kaksi kolmannesta on naisia. Useimmiten oireet alkavat vähitellen esimerkiksi nivelten aamujäykkyytenä, arkuutena ja turvotuksena. Niveloireiden ja kipujen lisäksi nivelreuma voi aiheuttaa muun muassa väsymystä, ruokahaluttomuutta ja lämpöilyä.

Tutkimus julkaistiin Annals of Rheumatic Diseases -lehdessä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim