Uutiset

2021, 15.11.2021 | nivelet

Suomen Nivelyhdistyksen syyskokous 10.11.2021 päätöksiä

Jäsenmaksut ennallaan

Syyskokous päätti jäsen- ja kannattajamaksujen suuruuden vuodelle 2022. Jäsenmaksu on 30 euroa, kannattajamaksu 100 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 700 euroa.

Toimintasuunnitelma v. 2022 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena. Painopistealueina ovat muun muassa selvitystyö yhdistyksen hallinnollisen rakenteen uudistamiseksi, uusien vapaaehtoisuuden mallien kehittäminen ja yhdistyksen näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen.

Selvitystyö hallinnon rakenteen uudistamiseksi aloitetaan

Hallituksen tehtävänä on selvittää ensi kevään aikana, jatkavatko nivelpiirit ensi vuoden jälkeen nykyisen kaltaisesti vai rekisteröimmekö alueelliset toimijat. Tämä on iso asia, josta toivotaan laajaa keskustelua ja vuoropuhelua. Rekisteröityinä yhdistyksinä aluetoiminta olisi itsenäisempää ja mm. taloushallinto toimisi ketterämmin.

Virtujen suosio yllättänyt

Verkkotoiminta on kasvanut merkittävästi ja toimintaa jatketaan v. 2022. Virtujen eli virtuaalisen vertaistuen ryhmien suosio, etäjumpat ja ns. miniwebinaarit ovat täyttyneet toisiaan jopa päivässä.

Niveltieto-lehti jatkaa entiseen malliin ilmestyen neljä kertaa vuodessa. Verkkosivu-uudistuksen myötä saavutetaan entistä enemmän työikäisiä kävijöitä sekä nivelterveystietoa tarvitsevia jäseniä ja kansalaisia.

Syyskokous vahvisti myös vuoden 2022 talousarvion.

Vuoden vapaaehtoinen

Syyskokouksessa julkistettiin hallituksen valitsema Vuoden vapaaehtoinen. Arvokkaan tittelin sai Eeva Suojanen Forssasta, joka on toiminut yhdistyksessä 11 vuotta.

-          Eeva Suojanen on mahtava ideoija, erittäin aikaansaava henkilö, kantava voima. Hänen panoksensa Forssan nivelpiirin toimintaan on korvaamaton, totesi vs. toiminnanjohtaja Leena Nieminen.

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut