Uutiset

2021, 23.03.2021 | niveladmin

Sorminivelrikko kulkee usein suvussa

Erosiivinen nivelrikko on nivelrikon aggressiivinen muoto, jota esiintyy sormien kärki- ja keskinivelissä. Sen syntymekanismia ei tunneta hyvin, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella perimällä näyttäisi olevan vaikutus sairastumisriskiin.

Arthritis & Rheumatology -lehden julkaisemassa tutkimuksessa hyödynnettiin 4,7 miljoonan yhdysvaltalaisen terveystietoja, ja niiden perusteella tunnistettiin 700 erosiivista sormien nivelrikkoa sairastavaa.

Rekisterien avulla tutkijat havaitsivat potilaiden sukulaisten sairastavan erosiivista nivelrikkoa selvästi muuta väestöä todennäköisemmin. Yhteys näkyi varsinkin potilaan lapsilla, sisaruksilla ja vanhemmilla. Perimän lisäksi korkea ikä, diabetes ja lihavuus olivat erosiivisen nivelrikon riskitekijöitä.

Nyt tunnistettujen perimältään alttiiden perheiden tarkempi tutkiminen voi auttaa tunnistamaan geenimuotoja, jotka altistavat erosiiviselle nivelrikolle, tutkijat kirjoittavat. Tämä vaatii kuitenkin vielä lisätutkimuksia.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

(Tutkimusartikkeli: Arthritis & Rheumatology 2021;DOI:10.1002/art.41520)

 

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut