Uutiset

2021, 02.02.2021 | niveladmin

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

Sosiaaliturvaopas on päivitetty. Opas julkaistaan vain netissä, osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi Verkkosivustolle on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden, vammaisten sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaan tavoitteena on tarjota yhdestä paikasta selkeä ja ajantasainen tieto sosiaaliturvan kiemuroista. Sosiaaliturvan tunteminen auttaa turvaamaan riittävän toimeentulon ja huolenpidon vaihtuvissa elämäntilanteissa.

Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet. Se on myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten.

Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.

Julkaisun on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.

Tekijät ottavat mielellään vastaan palautetta.
Suomen Nivelyhdistyksessä palautteen voi lähettää osoitteella marjairmeli.eronen@gmail.com

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut