Uutiset

2021, 15.01.2021 | nivelet

Toimintakyky kuntoon -ohjelman päätöswebinaari 21.1.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

Työikäisten nivelterveys kuntoon -hankkeen tavoitteena on ollut lisätä nivelrikkoa sairastavien liikuntaa tarjoamalla tietoa ja motivaatiota liikunnan merkityksestä sairauden hoidossa ja työkyvyn ylläpitämisessä. Liikunta on tärkein omahoidon keino nivelrikon oireiden helpottamiseksi ja sairauden hillitsemiseksi. Lisäksi tavoitteena on ollut lisätä työikäisten nivelrikkopotilaiden työssäjaksamista. 

Virtuaalinen vertaistukitoiminta

Virtuaalinen vertaistukiryhmä eli Virtu on tarjonnut työikäisille helpon tavan kohdata muita nivelrikkoisia henkilöitä ja keskustella omahoitoon liittyvistä asioista.  Ryhmän teemoitelluissa tapaamisissa on kuultu asiantuntijan alustuksia muun muassa  tekonivelleikkaukseen liittyen, liikunnasta ja terveyttä edistävistä elintavoista, lääkkeettömästä kivunhoidosta, henkisestä jaksamisesta sekä arjen ja työn yhteensovittamisesta. Koronapandemia lisäsi v. 2020 virtuaalisen tuen tarvetta, ja ryhmät täyttyivät syksystä 2020 alkaen huolimatta siitä, että niiden määriä lisättiin.


Työterveyshuollon isot toimijat yhteistyössä

Hankkeessa on tarjottu  luotettava tietopaketti nivelrikosta työterveyden ammattilaisten tueksi ohjaustyössä sekä tehostettu nivelrikkopotilaiden ohjaamista tuen piiriin.

Palautekyselyn (n=64) tulokset kertoivat, että ymmärrys itsehoidon tärkeydestä lisääntyi 81 %:lla ja liikuntatottumukset paranivat 32 %:lla.

Osallistujilta kerättyä palautetta:

”Vertaistuki kullanarvoista”
”Kiinnostavaa tietoa ja vertaistukea”
”Suuri apu painiessa omien kipujen kanssa”

 

  

 

 

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut