Uutiset

2020, 29.01.2020 | niveladmin

Lääkäriliiton laatupalkinto KSSHP:lle tekonivelpotilaan hoitopolun kehittämisestä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sai Lääkäriliiton laatupalkinnon tunnustuksena tekonivelleikkauspotilaan hoitopolun kehittämisestä. Palkinto luovutettiin Lääkäri 2020 -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä laatupalkintofinaalissa Helsingin Messukeskuksessa 8.1.2020.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on kehitetty tekonivelleikkauspotilaan hoitopolkua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisenä projektina. Perusterveydenhuoltoon laadittiin standardoidut ohjeet leikkauskelpoisuuden varmistamiseksi, potilasohjausta uudistettiin, poliklinikka-, leikkaussali- ja osastotoimintaa kehitettiin ja leikkauksen jälkeistä seurantaa muutettiin. Sosiaalitoimi varmistaa potilaan kotona selviytymisen.

Keväällä 2019 perustettiin uusi tekonivelpoliklinikka, jonne kaikki polven ja lonkan tekonivelleikkausarviot ohjataan. Potilaalla on vain yksi poliklinikkakäynti ennen leikkausta – samalla käynnillä hän tapaa fysioterapeutin, ortopedin ja sairaanhoitajan.

Kaikille työikäisille leikkauspotilaille kirjoitetaan sairauslomaa neljä viikkoa aiemman kolmen kuukauden sijaan. Potilaita ohjeistetaan leikkausajan saatuaan varaamaan ajan työterveyshuoltoon tai terveyskeskukseen työkykyarvioon neljän viikon kuluttua leikkauksesta.

Potilaiden keskittämisellä tekonivelpoliklinikalle poliklinikkajono hävisi puolessa vuodessa, eikä sen jälkeen jonoa ole enää muodostunut. Uudesta toimintamallista on tehty Tekonivelpotilaan hoitopolku, joka on julkaistu Terveysportissa. Siten se on kaikkien ammattilaisten hyödynnettävissä.

– Uudessa toimintamallissa terveyskeskus varmistaa potilaan leikkauskelpoisuuden ja ohjaa leikkaukseen. Ortopedian poliklinikka hyväksyy arvioinnin ja tekee leikkauspäätöksen sekä suorittaa leikkaukseen. Työterveyshuolto arvioi työkyvyn ja työn muutostarpeet. Uusi malli nivoo eri osapuolten toiminnan hienosti yhteen, sanoo Laatuneuvoston puheenjohtaja Klas Winell.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto, jossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Lähde: Lääkäriliiton tiedotteet

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut