Uutiset

2019, 19.03.2019 | niveladmin

Uusi potilasvakuutuslaki astuu voimaan 1.1.2021

Potilasvakuutuksen kokonaisuudistus on hyväksytty eduskunnassa 11.3.2019. Potilasvahinkolaki korvataan potilasvakuutuslailla. Uutena säädettiin myös laki potilasvakuutuskeskuksesta ja laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta. Lait tulevat voimaan vuoden 2021 alussa.

Nykyinen potilasvahinkolaki (585/1986) on säädetty yli 30 vuotta sitten. Lakiin on vuosien varrella tehty muutoksia, muttei uudistettu kokonaisuudessaan. Voimaan tultuaan uusi laki selkeyttää vakuuttamis- ja korvausmenettelyä.

Kuten nykyisin, uusi potilasvakuutuslaki koskee Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon korvaamista potilasvakuutuksesta. Tietyissä erityistilanteissa uusi laki koskisi myös ulkomailla annettavaa hoitoa.

Keskeisin muutos vakuutusmenettelyn näkökulmasta on, ettei Potilasvakuutuskeskus (PVK) enää voi myöntää täysomavastuisia potilasvakuutuksia.

Potilasvakuutukset otetaan jatkossa suoraan vakuutusyhtiöiltä ns. riskivakuutuksina.

Potilasvakuutuksia myöntäville vakuutusyhtiöille tulee myös ns. vakuuttamispakko ja irtisanomiskielto samaan tapaan kuin nyt on liikennevakuuttamisessa.

Kehoon asennettavat laitteet ja ammatillinen kuntoutus korvattaviksi

Uutena korvausperusteena on potilaan kehoon kiinteästi asennetun laitteen aiheuttama henkilövahinko, jos laite ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta olettaa.

Kiinteästi asennettavia laitteita ovat esimerkiksi tekonivelet, hammasimplantit, sydämentahdistimet, lääkepumput ja murtuman kiinnitysmateriaalit. Lainkohta ei koske esimerkiksi ulkoisia kuulolaitteita, irrotettavia hammasproteeseja, raajaproteeseja tai ortopedisia tukia.

Potilasvakuutuskeskuksella on takautumisoikeus laitteen valmistajiin, maahantuojiin ja markkinoijiin.

– Aiemmin potilaan on itse pitänyt hakea korvaus suoraan tuotevastuuperusteisesti esim. laitteen valmistajalta, jos kehoon asennettu laite on aiheuttanut vahinkoja, kertoo Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtaja Asko Nio.

Lisäksi potilasvahingon vuoksi tarpeellinen ammatillinen kuntoutus tulee järjestettäväksi ja korvattavaksi potilasvakuutuksesta. Tällä hetkellä se on Kelan ja työeläkejärjestelmän vastuulla.

Potilasvahinkolautakunta ja liikennevahinkolautakunta yhdistyvät

Uutta on myös se, että potilasvahinkolautakunta ja liikennevahinkolautakunta yhdistyvät vuoden 2021 alussa. Uusi lautakunta toimii jakautuneena kahteen osastoon, joista toinen keskittyy potilasvahinkoasioiden käsittelyyn.

Lisätietoja: https://www.pvk.fi/fi/potilasvakuutuskeskus/ajankohtaista/

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.