Uutiset

2018, 18.12.2018 | nivelet

Lonkka- ja selkäsairauksilla on tiedettyä suurempi yhteys (Väitös: LL Katri Pernaa, 21.12.2018, ortopedia ja traumatologia)

Selkä- ja lonkkasairauksien välisistä mekanismeista on saatu uutta tietoa.

LL Katri Pernaan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa selvisi, että yksi lantion ja selän anatomian tyyppi saattaa olla yhteydessä lonkkasairauksiin. Juuri avattu kansallinen selkärekisteri mahdollistaa jatkossa tarkemman leikkauspäätösten tekemisen.

Lantion kiintokulma on yksilöllinen ja muuttumaton mitta, joka ohjaa kunkin ihmisen selkärangan muotoa. Lantion kiintokulma vaikuttaa myös selkäkirurgisiin leikkausratkaisuihin. Katri Pernaan väitöstutkimuksessa selvisi, että selkä–lantio-linjauksen mittaaminen on luotettavaa myös potilailla, joilla oman lonkkanivelen tilalla on tekonivel. Lonkan tekonivel ei tutkimuksen perusteella siis heikennä selkä–lantio-linjauksen arvioimista.

Tulokset voivat vaikuttaa leikkauksiin liittyvään päätöksentekoon

Selkärangan muodon lisäksi lantion kiintokulma ratkaisee kyvyn kääntää lantiota lonkkanivelten ympärillä. Tutkimuksessa Pernaa havaitsi, että pienen kiintokulman ja ahdas lonkka -oireyhtymän välillä saattaa olla yhteys. Yhteyden tunnistaminen voi jatkossa vaikuttaa myös kliiniseen päätöksentekoon lonkka- ja selkäkirurgiassa.

– Selän sairauksien tarkempi diagnostiikka ja kirurginen hoito edellyttävät tarkkaa selkä–lantio-linjauksen kuvantamista. Joskus selkäpotilaalla on jo ennestään lonkan tekonivel, ja siksi selkärangan asennon mittaamisen pitää onnistua myös potilailla, joilla lonkkanivel on korvattu tekonivelellä. Usein selkäsairaus ja lonkan sairaus liittyvät toisiinsa ja kliinisessä työssä tällaisen yhteyden hahmottaminen voi olla vaikeaa, Pernaa selittää.

Selkärekisteri tarjoaa tärkeää tietoa selkäleikkauksista

Selän ja lonkan kulumissairaudet ovat tavallisia ja esiintyvät usein yhtä aikaa. Jo kauan on tiedetty, että monella lonkan nivelrikkopotilaalla on myös selkäkipua, joka helpottuu, kun lonkan nivelrikko hoidetaan tekonivelleikkauksella. Jos lonkan nivelrikkoon liittyy lonkkanivelten jäykkyys, lantion pakkoasento johtaa myös selän virheasentoon, jota pidetään yhtenä nivelrikkoon liittyvän selkäkivun mekanismina.

Lonkkanivelissä on usein myös sellaisia rakenteellisia ominaisuuksia, jotka voivat altistaa myöhemmälle nivelrikolle.

– Esimerkiksi iän myötä selkäranka voi luonnostaan jäykistyä, tai joskus selkärankaa joudutaan luuduttamaan. Näissä tapauksissa lonkan tekonivelleikkauksen hyöty saattaa jäädä tavallista vähäisemmäksi, ja tekoniveltä asennettaessa on kiinnitettävä tarkkaa huomiota tekonivelmaljan optimaaliseen asentoon, Pernaa korostaa.

Tutkimus selkä- ja lonkkasairauksien yhteydestä on viime vuosina vauhdittunut. Jo aiemmin Suomessa on ollut käytössä tekonivelrekisteri, ja nyt avattu kansallinen selkärekisteri kerryttää tärkeää tietoa selkäsairauksien leikkauksista. Rekisteristä saadaan tietoja, joiden avulla voidaan suunnitella entistä yksilöllisempiä selkä- ja lonkkaleikkauksia. Rekisteritietoja yhdistämällä voidaan saada aiempaa tarkempaa tietoa myös tekonivelen ihanteellisesta asennosta selkäpotilaalla.

Lue lisää

Turun yliopisto

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut