Uutiset

2018, 07.09.2018 | niveladmin

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutukselle on julkaistu valtakunnalliset yhtenäiset perusteet

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 1.10.2018 laajan päivitettävän oppaan Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen luovutusperusteet. Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille.

Apuvälinepalvelut ovat osa hoidon- ja kuntoutuksen kokonaisuutta ja niiden tulee aina perustua yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan (asiakassuunnitelmaan). Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarkoituksena on korjata lääkinnällisin perustein todetun sairauden tai vamman aiheuttamaa toimintakyvyn ongelmaa niin, että potilas (asiakas) selviytyy päivittäisistä toimistaan.

Uudella oppaalla pyritään siihen, että apuvälinepalveluita tarvitsevat potilaat saavat palvelut tasapuolisesti asuinkunnasta riippumatta oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Lääkinnällisen kuntoutuksen luovutuksen yhtenäiset luovutusperusteet laatinut työryhmä päivittää kaksi kertaa vuodessa ohjeitaan.

Apuvälinepalvelun lähtökohtana on apuvälineen tarvitsijan ja apuvälinealan asiantuntijan yhdessä toteama tarve. (Apuvälineiden laatusuositus 2003).

Oppaan johdanto-osassa hyödynnetään myös valtakunnallista Terveyskylä.fi -sivuston Kuntoutumistalon Apuvälineet -osiota. https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/ammattilaisille/apuvälineet (salasanaa kysyttäessä klikkaa PERUUTA).

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden valtakunnallisia ohjeita on aiemmin julkaistu suppeammin myös Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä 2010:31, Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010 (sivut 221-227). Linkki: https://bit.ly/2NnqnR7

Marja Eronen

sosiaaliturvan erityisasiantuntija

Suomen Nivelyhdistys ry
050 5252244
marja.eronen@nivel.fi

Uutista on päivitetty 29.10.2018 uusilla linkeillä: Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille sekä Apuvälineiden laatusuositus.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.