Uutiset

2018, 21.05.2018 | niveladmin

HUSissa potilaat ja omaiset kehittävät palveluja yhdessä henkilökunnan kanssa

Viime vuoden lopulla HUSissa käynnistyi poikkeuksellisen laaja, kaikkia tulosyksiköitä koskeva kokemusasiantuntijoiden valmennus. Hakijoiden määrä yllätti järjestäjät ja tammikuussa otettiin toinen erä valmennettavia. Nyt yhteensä 42 potilasta ja omaista valmistui kokemusasiantuntijoiksi sekä 12 henkilökunnan jäsentä kokemusasiantuntijakoordinaattoreiksi.

Valmennukset on järjestetty yhteistyössä HUSin ja koulutuksen tarjoavan Laurea-ammattikorkeakoulun kesken, josta mukana ovat lehtorit Kaijus Varjonen ja Hannamari Talasma. HUSin osalta järjestäjinä ovat olleet projektijohtaja Heli Bäckmand ja ylihoitaja Päivi Soininen, jotka ovat hyödyntäneet työssä tutkimustietoa.

Yhteisvalmennuksessa oli mukana sekä potilaita että sairaanhoidon ammattilaisia. Sen tavoitteena on kehittää kokemusasiantuntijuutta sekä jaetun asiantuntijuuden toimintamalleja HUSin eri toimialoilla.

- Toiminta tulee käynnistyttyään ja vakiintuneena täyttämään merkittävän aukon paitsi kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisessä myös terveydenhuollon toiminnan kehittämisessä laajemminkin. Se merkitsee muutosta koko ajattelutavassa, toteaa HYKS Akuutin kokemusasiantuntijana toimiva Ilkka Vass.

Potilaasta oman sairauden asiantuntijaksi

Kokemusasiantuntija on valmennuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta tai sairastavan läheisenä tai omaisena elämisestä. Hän toimii siltana potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä.

Valmennuksen käynyt kokemusasiantuntija voi toimia mm. jäsenenä erilaisissa työryhmissä, tukihenkilönä, uuden toiminnan tai tilojen suunnittelussa sekä hoito- ja palveluketjujen kehittämistyössä.

Kokemusasiantuntija- ja asiakasraatitoiminnasta on tutkitusti hyötyä mm. prosessien toimivuuden ja palvelujen kehittymisessä sekä potilaslähtöisessä toimintojen suunnittelussa ja tiedon jakamisessa.

Potilaiden kokemuksien hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa lisääntyy jatkuvasti. HUSissa tulee olemaan jatkossa käytössä noin 350 kokemusasiantuntijaa ja asiakasraatilaista.

Eräs 17.5. valmistuvista on HYKS Naistentautien ja synnytysten kokemusasiantuntija Eila Ahokas, jonka mielestä koulutus tuli tarpeeseen.

- Ilman koulutusta en olisi tiennyt kokemusasiantuntijuudesta mitään. Henkilökohtaisesti olen todella tyytyväinen. Varmaankin lisäväelle olisi tarvetta, jotta kaikille tarvitsijoille löytyisi oikea henkilö puhumaan omasta kokemuksestaan, Ahokas sanoo.

Henkilökunnalla erinomaisia kokemuksia osallistamisesta

HUS-Kuvantamisen henkilökunta kehittää systemaattisesti palvelujaan yhdessä HUSin valmennettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa. HUS-Kuvantamisesta valmennukseen osallistuivat asiakaspalvelupäällikkö Kristiina Lehtinen ja erikoissuunnittelija Kaisa Eskola. Heidän mukaansa kokemukset asiakkaiden osallistamisesta ovat olleet niin myönteisiä, että kokemusasiantuntijoiden kanssa yhteiskehittäminen on jatkossa pysyvää toimintaa heidän tulosyksikössään.

- Kokemusasiantuntijat ovat ketterästi mukana mm. eri ratkaisu- ja arviointitilanteissa, testaamassa potilasohjeiden ymmärrettävyyttä ja opasteiden toimivuutta. HUS-Kuvantaminen myös lainaa kokemusasiantuntijoita eri tulosyksiköiltä kehitystehtävien mukaan, Lehtinen ja Eskola kertovat.

Tietoa kokemusasiantuntijoiden toiminnasta HUSin verkkosivuilta: www.hus.fi/kokemusasiantuntijat 

HUS

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.