Uutiset

2013, 03.02.2013 | niveltieto

Tutkimus: puolella psoriaatikoista myös niveloireita

Tuoreen tutkimuksen mukaan psoriasis on paljon muutakin kuin ihosairaus: lähes puolella psoriaatikoista on myös niveloireita. Potilaista vain joka kolmannella on lääkärin tekemä kirjallinen hoitosuunnitelma ja lähes 40 % kokee puutteita sairautensa hoidossa ja seurannassa. Tulokset selviävät Otantatutkimus Oy:n Psoriasisliitolle ja AbbVie Oy:lle tekemästä tutkimuksesta (n=902).

Tutkimuksen mukaan 38 %:lla psoriaatikoista on diagnosoitu nivelpsoriasis, vaikka oireita nivelissä on yli puolella (51 %). Keskimäärin nivelpsoriasis diagnosoidaan vasta noin kahden ja puolen vuoden kuluttua oireiden alkamisesta. Lähes 40 % kokee sairautensa hoidon ja seurannan riittämättömänä.

”Usein ajatellaan, että psoriasis rajoittuu vain ihoon. Kuitenkin noin kolmasosalla, tämän tutkimuksen mukaan jopa puolella, on myös niveloireita. Mikäli psoriaatikolle ilmaantuu niveloireita, on oireiden syyn selvittäminen äärimmäisen tärkeää, jotta mahdollisen nivelpsoriasiksen hoito voidaan aloittaa”, toteaa ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, LT Tarja Mälkönen Iho- ja allergiasairaalasta.

Tutkimuksen mukaan lähes 40 % vastaajista kokee sairautensa hoidon ja seurannan riittämättömänä.

”Tulokset osoittavat, että iso osa psoriaatikoista kokee puutteita sairautensa hoidossa. Koska psoriasiksen hoitomahdollisuudet ovat parantuneet selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, potilaiden kannattaa myös itse aktiivisesti tiedustella hoitovaihtoehdoista yleis- ja ihotautilääkäreiltä”, sanoo Mälkönen.

Hoidon tavoitteellisuudessa parannettavaa

Noin kolmannes nivelpsoriaatikoista kokee sairautensa vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Yleisimmät oireet ovat nivelarkuus (49 %), aamujäykkyys (46 %) sekä kipu tai jäykkyys selkärangan, rintakehän ja kaularangan alueella (39 %). Lääkärin tekemä kirjallinen hoitosuunnitelma on kuitenkin vain joka neljännellä.

”Potilaille on tärkeä kertoa hoidon tavoitteista. Tavoitteellisen hoidon avulla pyritään minimoimaan psoriasiksen vaikutukset työ- ja toimintakykyyn. Säännöllisen ihon kunnon ja elämänlaadun mittausten perusteella lääkäri pystyy arvioimaan hoidon tehostamisen tarpeen. Tutkimustulokset vahvistavat tavoitteellisen hoidon akuutin tarpeen: pysyvä hoitosuhde on suhteessa potilaan hoitotyytyväisyyteen”, kommentoi Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Psoriaatikoista vain noin puolella on pysyvä hoitosuhde lääkäriin. Myös iho- tai reumahoitajan roolia hoidon onnistumisessa pidetään tärkeänä. Vastaajista 34 % ei tiedä, olisiko omalla alueella hoitajaa, johon voisi olla suoraan yhteydessä ongelmatilanteissa. Tutkimuksen mukaan hoitajaan pitää säännöllisesti yhteyttä vain joka kolmas.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut