Uutiset

2018, 15.01.2018 | niveladmin

Tampereen yliopiston väitös 19.1.: Adiposytokiinit, lihavuus ja nivelrikko

LL Anna Koskinen-Kolasan väitöstutkimuksessa osoitettiin leptiinin välittävän lihavuuden ja nivelrikon yhteyttä.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Sen syytä ei tarkoin tunneta, mutta lihavuus on merkittävä nivelrikon kehittymiseen myötävaikuttava tekijä. Lihavilla ihmisillä lisääntynyt paino kantavien nivelten (lonkkien ja polvien) päällä selittää tätä yhteyttä, mutta vain osittain. Uskotaan, että myös lihavuuteen liittyvät kemialliset yhdisteet välittävät lihavuuden ja nivelrikon (myös lihavuuden ja sorminivelrikon) välistä yhteyttä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin rasvakudoksen erittämien hormonien eli adiposytokiinien merkitystä nivelrikossa.

Väitöskirjatyössä tutkittiin kolmea adiposytokiiniä: leptiiniä, adiponektiiniä ja resistiiniä. Tutkimusta varten kerättiin näytteet ja sairaskertomustiedot sadalta nivelrikkopotilaalta polven tekonivelleikkauksen yhteydessä. Kaikkia kolmea adiposytokiiniä löytyi kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden potilaiden verestä ja nivelnesteestä.

Lisäksi nivelrikon vaurioittamasta rustokudoksesta vapautui näitä adiposytokiinejä kudosviljelyolosuhteissa.

Leptiini oli vahvasti yhteydessä painoindeksiin: lihavilla potilailla leptiinitasot olivat huomattavasti koholla niin veressä, nivelnesteessä kuin rustossakin.

Kaikkien tutkittujen adiposytokiinien pitoisuudet korreloivat selvästi tulehdusta voimistavien tekijöiden ja rustoa vaurioittavien entsyymien pitoisuuksien kanssa. Lisäksi leptiini ja adiponektiini lisäsivät näiden haitallisten tekijöiden tuottoa rustossa.

Tutkimuksessa löydettiin myös aivan uusia solunsisäisiä mekanismeja, jotka välittävät ja säätelevät adiposytokiinien niveltulehdusta ja rustovauriota pahentavia vaikutuksia. Tämä tieto luo pohjaa uusien nivelrikon etenemistä hidastavien lääkkeiden kehittämiseksi.

LL Anna Koskinen-Kolasan väitöstutkimuksen tulokset selittävät, ainakin osittain, miksi lihavuus myötävaikuttaa nivelrikon syntyyn ja pahentaa nivelrikkopotilaan oireita. Laihduttaminen on edullista: nivelrikkopolveen tai -lonkkaan kohdistuva paino kevenee, mutta myös rasvakudoshormonien tasapaino muuttuu edulliseen suuntaan.

Koskinen-Kolasan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2343, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1848. 

Tampereen yliopisto 

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.