Uutiset

2013, 11.02.2013 | niveltieto

Kortisonipistokset eivät auta tenniskyynärpäähän

Tenniskyynärpäätä ei kannattaisi hoitaa kortisonipistoksilla, sillä oireiden lievittämisen sijaan kortisonipistokset saattavat jopa heikentää potilaan tilannetta. Hoitotulokset eivät myöskään muutu, vaikka kortisonipistosten lisäksi potilas saisi fysioterapiaa, australialaistutkimus osoittaa.

Australialaistutkijoiden tulokset perustuvat 165 tenniskyynärpääpotilaan satunnaistettuun tutkimukseen, jossa osa potilaista sai kortisonipistoksen, osa lumepistoksen, osa kortisonipistoksen ja fysioterapiaa ja osa lumepistoksen ja fysioterapiaa.

Kun vuoden kuluttua hoidoista tutkijat vertasivat kortisonia saaneita lumepistoksen saaneisiin, oireet olivat parantuneet paremmin lumeryhmässä. Tenniskyynärpää myös uusiutui lumeryhmässä harvemmin kuin kortisoniryhmässä. Tulokset pysyivät samoina vaikka potilaat olisivat lisäksi saaneet fysioterapiaa.

Pelkkä fysioterapia ilman kortisonipiikkiä sen sijaan lievitti oireita neljän viikon seurannassa ja myös pitemmällä aikavälillä. Tällöinkin potilaat tosin saivat lumepistoksen, joten on vaikea sanoa miten paljon tämä johtui lumevaikutuksesta ja miten paljon fysioterapiasta.

Australialaisten tulokset viittaavat vahvasti siihen, ettei kortisonipistoksista ole apua tenniskyynärpäätä poteville. Havainto on linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Niissä kortisoni on lievittänyt kipua hetkellisesti, mutta lisännyt kipuilua myöhemmin.

Uutispalvelu Duodecim *

*Lähde: Duodecim.
Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kielto koskee materiaalin käyttöä frame-tekniikalla, linkittämällä suoraan tähän tiedostoon sekä kaikkeen muuhun toimintaan mm. cache- ja proxy-tekniikalla. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen muillakin tavoilla kielletään. Tämä koskee myös tulostusta ja tallennusta muuhun kuin yksityiseen käyttöön.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut