Uutiset

2017, 14.06.2017 | niveladmin

Osa tekonivelmalleista voi aiheuttaa luun liukenemista (Väitös: LL Helka Koivu, 16.6.2017, ortopedia ja traumatologia)

 
 

Tekonivelleikkaus nilkan nivelrikon hoitona on yleistynyt Suomessa 1990-luvun lopulta alkaen. Helka Koivu seurasi väitöstutkimuksessaan Suomessa käytettyjen tekonivelten pysyvyyttä ja kliinistä tulosta 90-luvun lopulta lähtien reilun kymmenen vuoden jaksolta. Aineistonaan Koivu käytti TYKS Paimion Sairaalan ja Suomen Endoproteesirekisterin tietoja.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kahden yleisimmin käytössä olleen tekonivelmallin välillä oli merkittävä ero. Edelleen käytössä oleva STAR-tekonivel toimi hyvin ja sen pitkäaikaispysyvyys Paimion sairaalan aineistosta oli yhtenevää aiemmin julkaistujen hyvien seurantatulosten kanssa. Osteolyysiä ilmeni vasta hyvin myöhään seurannassa ja se aiheutti vain vähän uusintaleikkaustarvetta.

Sen sijaan AES-tekonivelmallin pitkän aikavälin seuranta osoitti, että nilkan virhelinjaus ja runsas osteolyysin määrä aiheuttivat paljon uusintaleikkaustarvetta. Kyseistä mallia käyttäneillä potilailla osteolyysin määrä oli merkittävän korkea – jopa 70 prosenttia tapauksista. Kudosnäytteiden mikroskooppisessa tutkimuksessa kävi ilmi mahdollisesti tekonivelen pinnoitteen aiheuttama vierasesinereaktio ja runsaasti kudoskuoliota. AES-tekonivelmalli on vedetty pois markkinoilta osteolyysin vuoksi.

– Tutkimustulos oli ensimmäinen kansainvälisesti julkaistu tutkimus aiheesta. Muut ryhmät vahvistivat tuloksen samana ja seuraavana vuonna. Potilastyytyväisyyden todettiin kuitenkin molempien mallien osalta olevan erinomaista, Koivu sanoo.

Lisätutkimuksissa kävi ilmi, että vierasesinereaktio oli solutasolla RANK/RANKL-välitteinen ja kudosten solujen vaaraa välittävät välittäjäaineet olivat koholla sopien autoinflammaatioreaktioon kudoksissa. Koivun väitöstutkimus on ensimmäinen ja ainoa suomalainen rekisteritutkimus koskien nilkan tekoniveliä ja sen tulokset olivat samansuuntaiset kuin aiemmin Ruotsin, Norjan ja Uuden-Seelannin rekistereistä julkaistut tulokset.

– Väitöstutkimukseni yhteenvetona voidaan todeta, että tekonivelleikkaus on varteenotettava vaihtoehto nilkan nivelrikon hoitona usealla potilaalla, mutta tekonivelmallin valintaan tulee kiinnittää huomiota. Tulevaisuuden tutkimusten tulisi keskittyä selvittämään tarkemmin mekanismeja nilkan tekoniveleen liittyvän osteolyysin taustalla, jotta vastaavat ongelmat voitaisiin jatkossa välttää tekonivelien kehitystyössä, Koivu painottaa.

LL Helka Koivu esittää väitöskirjansa Total ankle replacement: Clinical, radiological, and biochemical assessment with special reference to osteolysis julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 16.6.2017 klo 12 (Tyks, T-sairaala, Johan Haartman -luentosali, Hämeentie 11, Turku).

Turun yliopiston tiedote 7.6.2017

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut