Uutiset

2017, 02.05.2017 | niveladmin

Uusi suositus lonkan nivelrikon hoitoon USA:ssa

American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) on julkaissut uuden suosituksen (clinical practice guideline, CPG) lonkan nivelrikon hoitoon.

CPG ei suosittele glukosamiinisulfaatin tai hyaluronihapon käyttöä lonkan nivelrikon hoidossa, sillä näyttö ei osoita niillä parempia tuloksia kuin lumelääkkeellä toimintakyvyn parantamisen, jäykkyyden vähentämisen ja kivun vähentämisen suhteen.

Suositettavia hoitoja kivun vähentämiseen ja toimintakyvyn parantamiseen ovat muut ei-leikkaukselliset hoidot, kuten kortisonipistokset, fysioterapia ja lääkkeet.

Lonkan kokotekonivelleikkausten suhteen AAOS sanoo, ettei etu- ja taka-avauksella tehdyissä leikkauksissa ole merkittäviä eroja tuloksissa. Suositus toteaa, että lihavuus ja vaikea nivelrikko vaikuttaa tuloksiin, mutta potilaat ovat yhtä tyytyväisiä saavutettuun kivun vähennykseen ja toimintakyvyn paranemiseen. Riskienarviointivälineet auttavat sekä kirurgia että leikattavaa hahmottamaan mahdolliset leikkausriskit.

Univaldis

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.