Uutiset

2017, 25.04.2017 | niveladmin

Etäkuntoutus lisää toimintakykyä ja aktiivisuutta

Etäkuntoutus on usein yhtä vaikuttavaa kuin perinteinen liikunnallinen kuntoutus.

Kelan ja Jyväskylän yliopiston tutkimus selvitti etäteknologiaa hyödyntävän liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuutta kuntoutujien terveyteen, toimintakykyyn ja työkykyyn. Tutkimuksen perusteella etäteknologiaa hyödyntävä liikunnallinen kuntoutus lisää kuntoutujien fyysistä aktiivisuutta, edistää painonvähennystä ja parantaa koettua elämänlaatua. Tulokset ovat parhaat henkilöillä, joilla on jokin diagnosoitu sairaus. 

– Etäteknologiaa hyödyntävä liikunnallinen kuntoutus on monilla mittareilla arvioituna yhtä vaikuttavaa kuin vastaava perinteinen kuntoutus, jossa ei hyödynnetä etäteknologiaa, sanoo yliopistonlehtori Tuulikki Sjögren Jyväskylän yliopistosta.

Etäteknologian käyttö yleistyy

Etäteknologisia menetelmiä ovat tekstiviestit, puhelinsoitot, internet, seurantamittarit, video- ja televisio-ohjaus sekä erilaiset sovellukset. Niiden avulla kuntoutujat saavat esimerkiksi terveysneuvontaa ja -ohjausta, motivointia ja sosiaalista tukea.

– Digitalisaatio tarjoaa kuntoutukseen uusia mahdollisuuksia. Etäkuntoutuksen vaikuttavuuden selvittäminen on tärkeää, koska etäteknologian käyttö yleistyy sosiaali- ja terveydenhuollossa. Myös Kela kehittää etäkuntoutusta, Sjögren sanoo.

Kelan ja Jyväskylän yliopiston tutkimus perustuu järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen. Tarkastelluissa tutkimuksissa oli yhteensä 11 602 työikäistä, 18–65-vuotiasta kuntoutujaa.

Lue lisää.

Kela

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.