Uutiset

2016, 02.12.2016 | niveladmin

Väitös: 9.12.2016 Intensiivinen vesivastusharjoittelu tehokasta nivelrikon hoidossa (Waller)

 

TtM Benjamin Wallerin fysioterapian väitöskirjan “The Effect of Aquatic Exercise on Symptoms, Function, Body Composition and Cartilage in Knee Osteoarthritis” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Ewa Roos (University of Southern Denmark, Tanska) ja kustoksena professori Ari Heinonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jonka tyypillinen tunnusmerkki on nivelruston osittainen häviäminen. Vesiharjoittelun on osoitettu vähentävän kipua ja parantavan toimintakykyä polven nivelrikosta kärsivillä, ja täten se onkin suosittu harjoittelumuoto nivelrikkopotilaiden keskuudessa. Aikaisemmat tutkimukset eivät ole kuitenkaan selvittäneet vesiharjoittelun vaikutuksia nivelruston terveyteen, vaikka nivelruston terveyden ylläpito nivelrikon aikaisessa vaiheessa voi ennaltaehkäistä nivelrikkoon liittyviä oireita ja taudinkehitystä.

Benjamin Wallerin väitöskirjatutkimuksessa kävi ilmi, että korkeaintensiteettinen vesivastusharjoittelu paransi polven nivelruston terveyttä ja laatua vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, joilla on todettu lievä polven nivelrikko. Lisäksi vesivastusharjoittelu vähensi kehon rasvamassaa, kohotti aerobista kuntoa ja lisäsi kävelynopeutta.

Vesiharjoittelun on yleisesti ajateltu olevan liian lempeää kyetäkseen aiheuttamaan ärsykkeitä, jotka vaikuttaisivat positiivisesti nivelrustoon. Waller havaitsi väitöskirjatutkimuksessaan, että korkeaintensiteettinen vesivastusharjoittelu tuotti riittävän ärsykkeen, joka vaikutti polven nivelruston kollageenisäikeiden järjestäytymiseen sekä nivelruston nestepitoisuuteen. Kollageenisäikeiden huonontunut järjestäytyminen ja lisääntynyt nestepitoisuus ovat molemmat alkavan nivelrikon ensimerkkejä. Wallerin väitöksen mukaan intensiivinen vesivastusharjoittelu voi vaikuttaa laaja-alaisesti kaikkiin tärkeisiin nivelrikon hoitotavoitteisiin eli kehon koostumukseen, toimintakykyyn, kipuun ja polven nivelrustoon.

Tällä hetkellä vesiharjoittelua hyödynnetään pääasiassa nivelrikon kivun hoidossa, joten harjoittelu on usein matalaintensiteettistä. Vaikka kipua voidaan lievittää lyhytaikaisesti, harjoittelun vaikutus ei näy päivittäisessä fyysisessä suorituskyvyssä. Heikentynyt fyysinen suorituskyky johtaa alentuneeseen yleiskuntoon, joka puolestaan lisää riskiä sairastua paitsi nivelrikkoon myös muihin ikääntymiseen liittyviin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin.

–Intensiivinen vesivastusharjoittelu on tehokasta, kivutonta ja turvallista. Vesiharjoittelussa tulisikin pelkän kivun hoidon sijaan keskittyä parantamaan fyysisen suorituskyvyn ominaisuuksia ja kohottamaan aerobista kuntoa, toteaa Benjamin Waller.

Fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen on yhteydessä ikääntymiseen. Wallerin väitöskirjatutkimuksen mukaan hyvin laaditut vesiharjoitteluohjelmat ylläpitävät tai jopa parantavat kaikki mitattuja fyysisen suorituskyvyn osa-alueita, kuten lihasvoimaa, aerobista kuntoa, kävelynopeutta ja dynaamista tasapainoa. Liikuntapalveluiden tuottajien tulisi tarjota hyvin suunniteltuja vesiharjoittelumahdollisuuksia, jotka ylläpitäisivät elämänlaatua ja alentaisivat ikääntymiseen liittyvien sairauksien riskiä.

Lisätietoja:

Benjamin Waller valmistui fysioterapeutiksi Brightonin yliopistosta Isosta-Britanniasta 2001. Hän työskenteli LIKESin liikuntalääketieteen klinikalla fysioterapeuttina vuosina 2004–2011 ja Mehiläisellä vuosina 2011–2014. Waller on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon ja on kansainvälinen allasterapiakouluttaja. Terveystieteiden maisterin tutkinnon hän suoritti Jyväskylän yliopistossa 2010. Vuodesta 2012 alkaen Waller on työskennellyt Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksella tohtorikoulutettavana.

Väitöskirjatutkimus on osa laajempaa Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen AquaRehab -projektia joka on suoritettu yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Väitöstutkimusta ovat tukeneet Suomen akatemia, Suomen Kulttuurirahasto, KELA, Yrjö Jahnssonin säätiö sekä Jyväskylän yliopisto.

Teos on julkaistu sarjassa Studies in Sport, Physical Education and Health; 250, Jyväskylä 2016, ISSN 0356-1070; 250, I SBN 978-951-39-6849-6 (nid.), ISBN 978-951-39-6850-2 (PDF). Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Tulossa luettavaksi myös JYX-arkistossa.

Alkamisaika: perjantai 09. joulukuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 09. joulukuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212 / Old festival hall

Jyväskylän yliopisto

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut