Uutiset

2016, 07.06.2016 | SNY

Tamperelaistutkimus avaa uusia mahdollisuuksia tulehdussairauksien hoitoon

Väitöstutkimuksen mielenkiinnon kohteena oleva hermoston aistinreseptori TRPA1 tunnistaa elinympäristössä olevia ärsyttäviä ja potentiaalisesti vaarallisia kemikaaleja. Aktivoituessaan TRPA1 aiheuttaa kipua, jonka tarkoituksena on saada ihminen välttämään kyseistä ärsykettä. Uudet tutkimusraportit ovat antaneet kuitenkin viitteitä siitä, että TRPA1:n aktivaatio voi voimistaa myös tulehdusta ja siihen liittyvää kipuyliherkkyyttä. Viisiosainen väitöstutkimus laajentaa tätä näkökulmaa ja avaa siten uusia mahdollisuuksia tulehdussairauksien hoitoon.

Tutkimustyön tulokset osoittavat, että TRPA1:n aktivaation estäminen lääkehoidolla rauhoittaa tulehdusta tehokkaasti kaikissa tutkituissa tautimalleissa: paikallisessa tulehduksen yleismallissa, akuutissa kihdissä, nivelrikossa sekä allergisessa silmä- ja ihotulehduksessa.

Tulehdusta rauhoittava vaikutus todettiin tutkimuksessa useilla eri mittareilla. Erityisen mielenkiintoista on, että TRPA1:n estäminen vaikutti sekä tulehduksen oireisiin, kuten kipuun ja turvotukseen, että tulehdusta voimistaviin mekanismeihin, kuten tulehdusgeenien aktivoitumiseen ja tulehdussolujen kertymiseen tulehdusalueelle. Tutkimuksessa havaittiin, että alkuperäinen tulehduksen aiheuttaja ei aktivoinut TRPA1-aistinreseptoria, vaan tämä tapahtui tulehdusreaktiossa syntyneiden elimistön omien molekyylien toimesta. Tutkimuksessa tunnistettiin myös uusi TRPA1:n toimintaa estävä lääkeaine. Männystä peräisin oleva pinosylviini esti TRPA1:n aktivaation tehokkaasti.

Väitöstutkimuksen tulokset laajentavat merkittävästi vallitsevaa käsitystä TRPA1:n merkityksestä elimistössä. Aiemmin TRPA1 on mielletty lähinnä ulkoisia kemiallisia ärsykkeitä tunnistavaksi aistinreseptoriksi. Tutkimuksessa osoitettiin, että tämän lisäksi TRPA1:n aktivoituminen voimistaa tulehdusreaktiota ja siihen liittyvää kipua. Myös elimistössä tulehdusreaktiossa syntyvien molekyylien merkitys TRPA1:n aktivaatiossa tuli tutkimuksessa hyvin esiin. Tulokset avaavat uusia mahdollisuuksia lääkekehitykseen: TRPA1:tä estävät lääkeaineet voivat tulevaisuudessa olla keskeinen osa monien tulehdussairauksien lääkehoitoa.

Tulehdussairauksien taustalla on tulehdusreaktio. Normaalisti tulehdusreaktio on elimistön elintärkeä puolustusjärjestelmä, joka pyrkii eliminoimaan bakteerin tai muun taudinaiheuttajan ja palauttamaan elimistön normaalitilan. Tulehdusreaktion säätelymekanismien pettäminen voi kuitenkin johtaa reaktion kääntymiseen elimistöä itseään vastaan ja sitä kautta sairauksien syntyyn. Tulehdussairauksien tyyppiesimerkkejä ovat muun muassa kihti, nivelreuma ja astma. Nykytiedon valossa tulehduksen piirteitä on monissa muissakin sairauksissa, kuten nivelrikossa, Alzheimerin taudissa ja metabolisessa oireyhtymässä. Tulehdussairaudet aiheuttavat hoidoista huolimatta suurta inhimillistä kärsimystä ja rasittavat merkittävästi kansantaloutta. Siksi tutkimus näiden sairauksien mekanismien ymmärtämiseksi ja uusien nykyistä parempien lääkkeiden kehittämiseksi on tärkeää.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.