Uutiset

2013, 24.03.2013 | niveltieto

Implanttirekisteri 2011 julkaistu - Tekonivelleikkaukset keskittyvät entistä harvempiin sairaaloihin

Vuonna 2011 implanttirekisteriin ilmoitettiin yli 20 000 lonkan ja polven tekoniveltä. Näistä tekonivelen uusimisia oli 12 prosenttia. Asetettuja lonkkaproteeseja ilmoitettiin implanttirekisteriin 9 482 ja polviproteeseja 11 147 kappaletta. Uusintaleikkauksia näistä oli1 559 lonkkaan ja 775 polveen.

Kaikkiaan primaarien tekonivelleikkausten määrä on vuodesta 2000 lisääntynyt lähes 80 prosenttia. Suurin muutos 2000-luvulla on tapahtunut vuoden 2004 jälkeen. Lonkkaproteesin saaneiden potilaiden määrä on puolitoistakertaistunut ja polviproteesin saaneiden potilaiden määrä kaksinkertaistunut vuoden 2000 jälkeen.

Primaarileikkauksia tehtiin vuoden aikana yhteensä 58 sairaalassa ja uusintaleikkauksia 34 sairaalassa. 2000-luvun aikana primaarileikkauksia tekevien yksiköiden määrä on vähentynyt 17 prosenttia ja uusintaleikkauksia tekevien 23 prosenttia. Vuonna 2011 oli vielä 20 sairaalaa, joista ilmoitettiin alle 50 primaaria lonkan tekonivelen asetusta vuoden aikana.

Implanttirekisteriin ilmoitetaan melko kattavasti Suomessa asennettujen proteesien lukumäärä sairaaloittain. Rekisterin tietosisältö on pysynyt pitkään ennallaan, eikä rekisteristä pystytä erottelemaan enää luotettavasti esimerkiksi uusintaleikkauksien syitä. Rekisterin tietosisältöä ja tiedonkeruuta ollaan parhaillaan uusimassa.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut