Uutiset

2016, 21.04.2016 | niveladmin

Uusi Käypä hoito suositus itselääkityksestä: kaikkien lääkkeenkäyttäjien tulee olla tietoisia lääkkeiden hyödyistä ja haitoista

Suomessa itsehoitoon hyväksytyt lääkkeet ovat oikein käytettynä turvallisia ja riski vaarallisille haittavaikutuksille on pieni. Ilman reseptiä saatavaa lääkettä valittaessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon muut samanaikaisesti käytössä olevat lääkkeet ja näiden mahdolliset haitalliset yhteisvaikutukset. Juuri valmistuneen, uuden itsehoitolääkitystä käsittelevän Käypä hoito ‑suosituksen tavoite on ohjata ilman reseptiä saatavien lääkkeiden käyttöä niin, että ne ovat osa vaikuttavaa ja turvallista hoitoa.

Suosituksessa otetaan kantaa muun muassa päänsäryn, äkillisen selkäkivun, allergiaoireiden, yskän ja muiden yleisten vaivojen itselääkitykseen. Suositus esittelee tutkimustietoon perustuen näiden terveysongelmien hoitoon parhaiten sopivat itsehoitolääkkeet sekä tilanteet, joissa potilas voi hoitaa vaivaansa ilman, että on tarpeen hakeutua lääkäriin.

Itsehoitolääkityksessä käytettävillä lääkkeillä on kuitenkin myös haitta- ja yhteisvaikutuksia, jotka voivat tulla esille jo lyhytaikaisessa käytössä. Siksi on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilainen arvioi potilaan antamien tietojen perusteella lääkityksen kokonaisuuden.

– Asiakkaan kannattaa itsehoitolääkkeitä apteekista ostaessaan neuvotella apteekin henkilökunnan kanssa ja kertoa paitsi vaivastaan myös siitä, mitä lääkkeitä ja rohdoksia hän muutoin käyttää, toteaa Käypä hoito ‑suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja LT, dosentti Jorma Komulainen.

– Esimerkiksi jos asiakkaalla on käytössä kaksi kipulääkevalmistetta, on yliannosvaaran vuoksi varmistettava, etteivät ne sisällä samaa lääkeainetta. Myös flunssan hoitoon käytettävät lääkkeet saattavat sisältää tulehduskipulääkettä, joten yliannoksen vaara on todellinen, jos käyttää samanaikaisesti muita kipulääkkeitä, Komulainen jatkaa.

Itsehoitolääkkeet sopivat allergiaoireisiin hyvin

Uusi suositus sisältää hyviä uutisia siitepölyallergiasta kärsiville. Tyypillisiä allergiaoireita, nuhaa ja silmien kutinaa ja valumista voi tutkimusnäytön perusteella lievittää tehokkaasti paikallisesti annosteltavilla itsehoitolääkkeillä kuten glukokortikoidinenäsuihkeilla ja antihistamiinisilmätipoilla. Lisäksi näillä lääkevalmisteilla haittavaikutukset ovat lieviä ja niiden riski pieni.

– Suun kautta otettavien antihistamiinien käyttö yhdessä glukokortikoidisuihkeiden kanssa ei näyttäisi parantavan merkitsevästi hoidon tehoa verrattuna pelkän paikallisvalmisteen käyttöön. Joissakin tapauksissa antihistamiinin käytöstä lisälääkkeenä voi toki olla hyötyä, toteaa suosituksen laatineen työryhmän jäsen FaT, apteekkari Janne Mikkola. Allergiaoireiden takia ei ole siis välttämätöntä hakeutua lääkärin vastaanotolle, itselääkityksellä on mahdollista saada riittävä helpotus, Mikkola jatkaa.

Tutkittu ja kriittisesti arvioitu lääketieto palvelee niin ammattilaista kuin maallikkoakin

Itselääkityksen Käypä hoito -suositus laadittiin yhteistyössä Apteekkariliiton kanssa, ja siinä käsiteltyjä terveysongelmia valittaessa kuultiin myös potilasjärjestöjen edustajia. 

– Suosituksessa käsitellyistä terveysongelmista on laadittu yleiskielisiä potilasohjeita, joita apteekin henkilökunta voi suositella asiakkaille. Potilasohjeissa on kuvattu sairauksien oireet, syyt hakeutua lääkäriin, suositeltu itsehoito sekä itselääkityksessä huomiotavat asiat. Toivon näiden käytön vakiintuvan apteekkien arkipäivään, korostaa työryhmän puheenjohtaja Komulainen.

Duodecim

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.