Uutiset

2016, 29.03.2016 | niveladmin

UEF: Uusi fysiologisiin rasituksiin perustuva tietokonemallinnusmenetelmä osoittaa polviruston ohenevan merkitsevästi ylipainoisilla ihmisillä

Nivelrikko on rappeuttava sairaus, jossa niveltä suojaava nivelrustokerros alkaa rappeutua ja kulua vähitellen pois. Suurimmat riskit nivelrikon synnylle ovat korkea ikä ja ylipainosta aiheutuvat suuret kuormitukset polvinivelessä. Nykyiset kuvantamismenetelmät kuten magneettikuvantaminen tai röntgenkuvantaminen tarjoavat tiedon ainoastaan rustokerroksen paksuudesta tai sen koostumuksesta ilman kvantitatiivista arviota potilaskohtaisesta nivelrikonriskistä tai sen etenemisestä.

Arvostetussa Nature-lehdessä juuri julkaistussa tutkimuksessa kehitettiin ja validoitiin ainutlaatuinen tietokonemallinnukseen pohjautuva menetelmä hyödyntäen polven magneettikuvauksesta saatua informaatiota arvioimaan potilaskohtaisesti nivelrikon etenemistä polvinivelessä. Tutkimusryhmään kuului Itä-Suomen yliopiston ja Lundin yliopiston tutkijoita.

- Nyt kehitetty menetelmä perustuu fysiologisessa kävelyliikkeessä syntyviin polven nivelvoimiin, jotka simuloitiin tietokonemallinnuksen avulla. Perusajatuksena oli, että tietyn raja-arvon ylittävät kumulatiiviset voimat jotka syntyivät kävelyn aikana, aiheuttavat paikallisia rappeutumia polven nivelrustossa, kertoo tutkijatohtori Mika Mononen Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitokselta.

Tietokonemallinnuksesta saadut potilaskohtaiset arviot nivelrikon etenemiselle validoitiin neljän vuoden röntgenkokeellisen seurantadatan avulla, missä polvinivelen ruston paksuuksia arvioitiin Kellgren-Lawrence -menetelmällä. Mallin validaatioon käytettiin normaalipainoista ja ylipainoista potilasryhmää.

Normaalipainoisessa potilasryhmässä terveet rustopaksuudet eivät muuttuneet neljän vuoden seurannan aikana, kun taas ylipainoisessa potilasryhmässä terveet rustopaksuudet olivat ohentuneet merkittävästi.

- Tutkimuksessa havaittiin, että kehitetty tietokonemallinnukseen pohjautuva menetelmä kykeni ennustamaan samanlaiset muutokset polven nivelrustossa kuin kokeellinen seurantadata, sanoo Mononen.

Esitetty menetelmä voi tulla tulevaisuudessa tarjoamaan uudenlaisen työkalun ennustettaessa potilaskohtaisia riskejä nivelrikon etenemiselle. Kehitettyä menetelmää voisi hyödyntää arvioimaan potilaskohtaisesti ylipainon vaikutusta polvinivelen tulevaisuuden kuntoon tai arvioimaan kliinisten hoitotoimenpiteiden hyvyyttä kuten esimerkiksi yleisesti tehtyä nivelkierukan poistoa.

Artikkelin tiedot:

Mononen ME, Tanska P, Isaksson H and Korhonen RK. A Novel Method to Simulate the Progression of Collagen Degeneration of Cartilage in the Knee: Data from the Osteoarthritis Initiative. Sci Rep. 2016 6:21415.

Linkki artikkeliin: http://www.nature.com/articles/srep21415

Itä-Suomen yliopisto

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.