Uutiset

2016, 17.03.2016 | niveladmin

Korkeussäädettävien työpöytien ja muiden istumista työpaikalla vähentävien toimenpiteiden terveysvaikutuksista on vain heikkoa näyttöä

Tänään Cochrane Library:ssä julkaistun, päivitetyn Cochrane-katsauksen mukaan on edelleen epävarmaa, millaista hyötyä moninaisista työpaikalla istumista vähentävistä toimenpiteistä on.

Miljoonat ihmiset ympäri maailman istuvat työpöydän ääressä päivittäin. Viime vuosina fyysinen aktiivisuus työpaikoilla on jatkanut laskuaan. Asiantuntijat varoittavat, että pitkäkestoinen istuminen voi johtaa ylipainoon ja nostaa sydän- ja verisuonitautiriskiä ja kuolleisuutta. Työpaikalla tapahtuvaa istumista voi yrittää vähentää monin eri tavoin. Yksi koko ajan suositumpi vaihtoehto on korkeussäädettävä työpöytä, joka mahdollistaa toimistotyön joko istuen tai seisten.

Kansainvälinen tutkijajoukko päivitti Cochrane-katsauksen, joka arvioi useiden työpaikalla istumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Katsaukseen valikoitui 20 satunnaistettua ja satunnaistamatonta tutkimusta, joissa oli yhteensä 2174 osallistujaa Yhdysvalloista ja Euroopasta.

Vaikka korkeussäädettävät työpöydät ovat suosittuja, niiden mahdollisista terveyshyödyistä on vain hyvin heikkoa tutkimusnäyttöä. Tutkijat löysivät hyvin heikkolaatuista näyttöä kolmesta satunnaistetusta ja kolmesta satunnaistamattomasta tutkimuksesta, joissa oli yhteensä 217 osallistujaa. Tutkimusten mukaan ihmiset, jotka käyttivät korkeussäädettävää työpöytää, istuivat työpäivän aikana keskimäärin kolmestakymmenestä minuutista kahteen tuntiin vähemmän kuin ihmiset, jotka käyttivät perinteistä työpöytää.

Korkeussäädettävät työpöydät myös vähensivät koko päivän aikana (sekä työssä, että vapaa-ajalla) tapahtuvan istumisen määrää sekä 30 minuuttia tai pidempään kestävien istumisjaksojen määrää. Tutkimuksissa lisääntynyt seisominen ei johtanut haittavaikutuksiin kuten tuki- ja liikuntaelinten kipuihin, suonikohjuihin tai työn tuottavuuden laskemiseen.

Muut epäaktiivisuutta vähentämään pyrkivät toimenpiteet, kuten taukojen aikana kävely, eivät vähentäneet istumisen määrää työpäivän aikana. Tutkijat löysivät heikkolaatuista näyttöä siitä, että neuvonta voi vähentää istumista hieman eli keskimäärin noin 30 minuuttia työpäivän aikana.

Tutkijat löysivät katsaukseen mukaan hyväksytyistä tutkimuksista useita rajoitteita, jotka alensivat heidän luottamustaan niiden tulosten paikkansapitävyyden ja sovellettavuuden suhteen. Useimpia tutkittuja toimenpiteitä koskeva näyttö oli heikkolaatuista lähinnä siksi koska tutkimukset oli suunniteltu huonosti ja niissä oli käytetty hyvin pieniä osallistujamääriä.

Katsauksen tehneen tutkimusryhmän nepalilainen johtaja LT Nipun Shrestha kommentoi:

“Tämä Cochrane-katsaus osoittaa, että tällä hetkellä on vielä epäselvää kuinka paljon korkeussäädettävien työpöytien avulla voidaan vähentää työpäivän aikaista istumista lyhyellä tähtäimellä. Muiden toimenpiteiden vaatimattomista hyödyistä on myös heikkolaatuista näyttöä. Kun otetaan huomioon korkeussäädettävien työpöytien suosio, meidän mielestämme ihmisten, jotka harkitsevat sellaisen hankkimista tai muita katsauksessamme tarkasteltujen toimenpiteiden soveltamista, kannattaisi olla tietoisia siitä miten rajallista tutkimusnäyttö on terveydellisten hyötyjen osalta. Tarvitsemme lisää tutkimuksia, joissa arvioidaan työpaikoilla istumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä lyhyen että pitkän seuranta-ajan sisällä. Tulevien tutkimusten tulisi olla suurempia, pidempää seuranta-aikaa käyttäviä ja mielellään matalan tulotason maassa suoritettuja.”

Työterveyslaitoksella Kuopiossa työskentelevä tutkimusryhmän jäsen Jos Verbeek toteaa: 

“On tärkeää, että työntekijät, jotka istuvat työpöydän ääressä koko päivän ovat kiinnostuneet pitämään huolta hyvinvoinnistaan sekä työssä että kotona. Tällä hetkellä ei ikävä kyllä ole olemassa tarpeeksi korkealaatuista tutkimusnäyttöä siitä, voiko työpäivän aikana seisominen korjata muuten epäaktiivisen elämäntavan aiheuttamia haittoja. Istumisen sijaan seisominen ei juuri lisää energian kulutusta, joten korkeussäädettävän työpöydän ei kannata odottaa auttavan painon pudottamisessa.”

Katsaus:

Shrestha N, Kukkonen-Harjula KT, Verbeek JH, Ijaz S, Hermans V, Bhaumik S. Workplace interventions for reducing sitting at work. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD010912. DOI: 10.1002/14651858.CD010912.pub3. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010912.pub3/abstract

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut