Uutiset

2016, 11.01.2016 | niveladmin

Kaikki reseptillä ostetut Kela-korvattavat lääkkeet kerryttävät alkuomavastuuta

Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen, kun yhteenlasketut vuotuiset lääkekustannukset ylittävät 50 euron alkuomavastuun.  Alkuomavastuu voi täyttyä jo yhdestä lääkeostosta tai useammasta eri lääkeostosta.

Reseptilääkkeet maksetaan kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen asti. Lääkkeistä saa korvausta vasta tämän jälkeen. Alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita.  Sitä sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.  Alkuomavastuu kertyy lääkkeiden oston yhteydessä, ja se voi täyttyä lääkkeen hinnasta riippuen joko yhdestä tai useammasta lääkeostosta.

Alkuomavastuuta kerryttävät reseptillä ostetut korvausjärjestelmään kuuluvat lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet. Alkuomavastuuta kerryttää asiakkaan maksama valmisteen hinta.

Apteekeissa ja Kelassa on ajantasainen tieto asiakkaan alkuomavastuun määrästä. Alkuomavastuun täyttymisen jälkeen asiakas saa lääkekorvauksen suoraan apteekissa.

Lääkekorvauksen määrä

• Peruskorvaus: 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.

• Alempi erityiskorvaus: 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.

• Ylempi erityiskorvaus: 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta, mutta asiakas maksaa jokaisesta lääkkeestä 4,50 euron omavastuun.

Esimerkki alkuomavastuun täyttymisestä, kun asiakas ostaa samalla kertaa eri korvausluokkiin kuuluvia lääkkeitä

Jos samassa ostossa on usean eri korvausluokan lääkkeitä, ostot järjestyvät automaattisesti asiakkaalle edullisimpaan järjestykseen sekä apteekissa että Kelassa.

Henkilö ostaa apteekissa sekä erityiskorvattavia (65 % ja 100 %) että peruskorvattavia (40 %) lääkkeitä.

  • Peruskorvattavat lääkkeet maksavat 25 euroa. Koko tämä summa kerryttää alkuomavastuuta.
  • Alemman erityiskorvausluokan lääkkeet maksavat 20 euroa. Tämäkin summa kerryttää alkuomavastuuta, jota on nyt kertynyt yhteensä 45 euroa.
  • Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeet maksavat 15 euroa. Tästä summasta 5 euroa kerryttää alkuomavastuuta, jolloin asiakkaan vuosikohtainen 50 euron alkuomavastuu täyttyy. Jäljelle jäävästä 10 eurosta asiakas saa korvausluokan mukaisen korvauksen. Tässä esimerkkitapauksessa asiakas saa 100 %:n  korvauksen, mutta hän maksaa lääkekohtaisen omavastuun 4,50 euroa.  

Tällä asiointikerralla asiakas maksaa lääkeostoistaan itse 54,50 euroa.

Kun alkuomavastuu on kerran täyttynyt, asiakas saa loppuvuoden ajan korvausta kaikista korvausjärjestelmään kuuluvista lääkkeistään.

Kelan asiointipalvelusta www.kela.fi/asiointi voi seurata alkuomavastuun kertymistä.

Tietoa lääkkeiden korvattavuudesta, hinnasta ja keskenään vaihtokelpoisista valmisteista saa apteekista tai Kelan lääkehakupalvelusta www.kela.fi/laakehaku.

Lisätietoja asiakkaalle:

Lääkekorvaujärjestelmä muuttuu 2016 –video

Muutoksia Kela-korvauksiin vuonna 2016 –esite (pdf)

Kela

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.