Uutiset

2015, 10.12.2015 | Nivel

TtM Petteri Kohon väitöstutkimus: FEAR OF MOVEMENT

TtM Petteri Kohon väitöstutkimus: FEAR OF MOVEMENT, Epidemiological and clinical evaluation in the Finnish general population and chronic musculoskeletal pain patients and relevance for rehabilitation tarkastetaan 11.12.2015.

Liikkumisen pelko on yhteydessä vapaa‐ajan liikunta‐aktiivisuuteen.

Tutkimuksen mukaan liikkumisen pelko on yhteydessä vapaa‐ajan liikunta‐aktiivisuuteen potilailla ja normaali väestössä. Kuntoutuksella voidaan vähentää liikkumisen pelkoa ja lisätä vapaa‐ajan liikuntaa. Vaikutus oli suurin ryhmässä, jossa oli eniten liikkumiseen liittyviä pelkoja.

Tutkimuksessa selvitettiin liikkumisen pelon ja vapaa‐ajan liikunta‐aktiivisuuden välisiä yhteyksiä moniammatilliseen kuntoutukseen osallistuneilla tuki‐ ja liikuntaelimistön vaivoista kärsivillä potilailla sekä normaaliväestössä. Niillä, joilla oli eniten pelkoja, alkutilanteen ero liikunta‐ aktiivisuudessa tasoittui kuudessa kuukaudessa ja tulos säilyi vuoden seuranta‐aikana. Myös kivun voimakkuus väheni alkutilanteeseen verrattuna. Liikunta‐aktiivisuuden lisääntymisessä ja kivun vähentymisessä vaikutuksen suuruus oli kohtalainen.

Potilailla liikkumisen pelko on myös yhteydessä koettuun toimintakyvyn haittaan ja masennusoireisiin, mutta ei kivun voimakkuuteen. Tutkimuksen mukaan liikkumisen pelon määrä ei siten riipu kivun voimakkuudesta. Normaali väestössä yli 55 – vuotiailla miehillä ja yli 65 – vuotiailla naisilla on enemmän liikkumisen pelkoa, kuin nuoremmilla. Haitallisen liikkumisen pelon raja‐arvon ylitti 15 % osallistujista. Normaaliväestössä tuki‐ ja liikuntaelin vaivoista, masentuneisuudesta ja sydän ‐ja verenkiertoelimistön ongelmista kärsivillä oli enemmän liikkumisen pelkoa.

Tutkimuksessa kehitetty kipukäyttäytymisen toiminnallinen arviointimenetelmä osoittautui luotettavaksi ja kipukäyttäytymisellä oli yhteys kipuun, toimintakyvyn haittaan, masennusoireisiin ja liikkumisen pelkoon sekä fyysisiin suorituskyvyn testeihin.

Tutkimusjoukkona oli moniammatilliseen kuntoutukseen osallistuneita potilaita sekä FINRISKI ‐ väestötutkimuksen alaotos. Liikkumisen pelkoa, liikunta‐aktiivisuutta, kipua, toimintakyvyn haittaa ja masentuneisuutta kartoitettiin vakioiduilla kyselylomakkeilla. Liikkumisen pelon arvioinnissa käytettävä Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) suomennettiin ja käännöksen tietokoneella sekä paperilla täytettävät versiot todettiin käytännön työhön ja tutkimuskäyttöön soveltuvaksi.

Liikkumisen liittyvä pelon on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu lisäävän akuutin kivun kroonistumiseen riskiä ja toisaalta liikkumisen pelko voi ylläpitää kroonista kipua ja toimintakyvyn haittaa. Kuntoutuksessa liikkumisen pelko tulisi tunnistaa ja suunnata huomio pelkoa aiheuttaviin tekijöihin. Ilman pelon huomiointia monissa vaivoissa vaikuttavaksi todettu liikunta tai aktiivinen harjoittelu voi jäädä tehottomaksi.

FEAR OF MOVEMENT

tarkastetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Simo Taimela Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta. Väitöstilaisuus pidetään Invalidisäätiö Ortonin auditoriossa perjantaina 11.12.2015 klo 12.00.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.