Uutiset

2013, 14.05.2013 | niveltieto

Liikuntaohjeet 35 sairaudelle netistä

Liikuntaa lääkkeeksi -palvelun tavoitteena on lisätä liikuntaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Alun perin lääkäreille tehty palvelu löytyy nyt kaikille avoimena Potilaan Lääkärilehden Palvelutorilta (www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake).

Liikunta on terveellistä, mutta kynnys sen aloittamiseen on monelle korkea ja kasvaa iän ja terveyden heikkenemisen myötä. Yksi aloittamisen esteistä on epävarmuus sopivasta liikunnasta. Liikuntaa lääkkeeksi -palvelun tavoitteena on lisätä ja helpottaa liikunnan käyttöä terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Palvelun ohjeet perustuvat kattavaan, luotettavaan ja ajantasaiseen tieteelliseen näyttöön liikunnan yhteyksistä ja vaikutuksista 35 eri sairauteen. Ohjeet vastaavat uusimpia kansainvälisiä ja kotimaisia suosituksia. Liikuntaohjeissa on esitetty myös kyseiseen sairauteen liittyvät liikunnan mahdolliset vaarat ja tarpeelliset toimenpiteet haittojen välttämiseksi.

Alun perin palvelu oli Liikuntalääke-nimisenä vain lääkärien käytettävissä. Nyt se avataan Suomen Lääkärilehdessä ja kaikille avoimena Potilaan Lääkärilehdessä.

Liikuntaohjeet ovat suuntaa antavia. Niiden käytössä on syytä ottaa huomioon jokaisen liikkujan omat rajoitukset ja mahdollisuudet. Tarvittaessa on syytä kysyä lääkärin kantaa ja neuvoja.

Sivut on laatinut ja niitä päivittää emeritusprofessori, kliinisen fysiologian ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Ilkka Vuori. Osaan terveysaiheista liittyvät kuvalliset täsmäohjeet on laatinut Trainer4You. Sivuston tekemistä on tukenut Polar Electro Oy.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut