Uutiset

2015, 30.11.2015 | Nivel

Väitös: Röntgenkuvausmenetelmillä voidaan havaita jo varhaisia nivelrikkomuutoksia

Väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmiä, joilla varhaisia nivelrikkomuutoksia pystytään havaitsemaan röntgenkuvasta ja tietokonetomografiasta aiempaa tarkemmin. Tutkimuksessa osoitettiin, että tavallisesta röntgenkuvasta nähtävä luun kaksiulotteinen rakenne liittyy luun todelliseen kolmiulotteiseen rakenteeseen. Tavalliseen röntgenkuvaukseen perustuvat menetelmät ovat halvempia ja helpommin saatavilla kuin kolmiulotteiset tietokonetomografia- ja magneettikuvausmenetelmät.

Ennestään on tiedetty, että tietokonetomografialla nähdään hyvin luun kolmiulotteinen rakenne. Väitöstutkimuksessa osoitettiin myös, että jos polviniveleen annostellaan varjoainetta, saadaan luun lisäksi samanaikaisesti tietoa myös nivelruston kunnosta.

Nivelrikko aiheuttaa merkittävää kärsimystä potilaille ja sillä on suuri taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan. Nivelrikossa luuta ympäröivä nivelrustokudos rappeutuu ja rustonalaisen luun rakenne muuttuu. Nykyisin käytössä olevat nivelrikon kuvantamismenetelmät ovat tulkinnanvaraisia eivätkä riittävän tarkkoja sairauteen liittyvien varhaisten muutosten osoittamiseen.

Väitöstutkimuksessa kehitetyt röntgenmenetelmät tarjoavat nykyisiä kliinisessä käytössä olevia menetelmiä tarkemman kuvan nivelrikkomuutoksista. Nivelrikkoon ei ole olemassa parantavaa hoitoa ja nyt kehitettyjä menetelmiä voitaisiinkin soveltaa esimerkiksi nivelrikon uusiin hoitoihin tähtäävissä tutkimuksissa.

Terveystieteiden maisteri Jukka Hirvasniemi väittelee Oulun yliopistossa 4.12.2015.

Oulun yliopisto

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.