Uutiset

2015, 30.09.2015 | Nivel

Hoitopaikanvalinta.fi tarjoaa tietoa terveyspalvelujen käytöstä Suomessa ja ulkomailla

Tänään avattava verkkopalvelu www.hoitopaikanvalinta.fitarjoaa ajankohtaista tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä, potilaan oikeuksista ja korvauksista. Palvelun toteuttaa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kansaneläkelaitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on tietopaketti terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Kansalaisia, terveydenhuollon työntekijöitä ja viranomaisia palveleva sivusto tarjoaa tietoa potilaan mahdollisuuksista ja oikeuksista käyttää terveyspalveluja Suomessa ja ulkomailla. Sivustolta saa tietoa myös asiakasmaksuista, hoitokustannuksista ja korvauksista.

Potilaan valinnanvapaudesta selkeästi ja ymmärrettävästi

"Hoitopaikanvalinta.fi on ensimmäinen valtakunnallinen verkkopalvelu, jossa on kattavasti tietoa sekä kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta että rajat ylittävästä terveydenhuollosta", kertoo yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen. "Tavoitteena on, että käyttäjät saavat tarvitsemansa tiedon helposti, ymmärrettävästi ja selkeällä kielellä."

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelusta saa tietoa terveydenhuollon kansallisesta valinnanvapaudesta ja siihen sisältyvistä potilaan mahdollisuuksista valita terveysasema tai sairaala julkisessa terveydenhuollossa.

Verkkopalvelusta saa tietoa myös terveyspalvelujen käyttämisestä ulkomailla. Sivustolla on muun muassa tietoa yli 50 maan terveyspalveluista, jos sairastuu ulkomailla äkillisesti tai matkustaa toiseen maahan sairaanhoidon saamista varten.

Tietopankki terveydenhuollon ammattilaisille

Terveydenhuollon työntekijöille on verkkopalvelussa oma osionsa, johon on koottu tietoa muun muassa ulkomailta tulevien potilaiden hoidosta, hoitokustannusten laskutuksesta ja valtion korvauksesta sekä potilaan lähettämisestä hoitoon ulkomaille.

Verkkopalvelu ruotsiksi ja englanniksi loppuvuodesta

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu otetaan käyttöön 30.9.2015 suomenkielisenä. Palvelu julkaistaan samansisältöisenä ruotsiksi (www.vardenhetsval.fi) ja englanniksi (www.choosehealthcare.fi) vuoden 2015 loppuun mennessä.

Kela

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut