Uutiset

2015, 09.09.2015 | niveltieto

Masentunut kokee kivun voimakkaampana

asentuneet ja ahdistuneet potilaat kokevat kivun voimakkaampana kuin muut, ilmeni Peter Knasterin Helsingin yliopistoon tekemässä väitöstutkimuksessa.

Masentuneilla kipupotilailla vaste hoitoon on huonontunut. Kipuun liittyy usein myös suuttumuksen ja aggression tunteita, jotka osaltaan voivat vaikeuttaa hoitosuhdetta.

– Kivun, ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden säätelymekanismeissa on yhteneväisyyksiä, jotka voivat selittää niiden liittymistä toisiinsa, väitöstiivistelmä kertoo

Yhteneväisyyksiä ovat muun muassa yhteiset aivojen hermoverkostot sekä väittäjäaineet. Myös kipuoireissa ja psyykkisissä oireissa on päällekkäisyyttä, mikä osaltaan monimutkaistaa niiden arviointia.

Tutkimukseen osallistui 100 kroonista kipupotilasta Meilahden Kipuklinikalta. Potilailla todettiin runsaasti psykiatrisia oireita. Eniten esiintyi vakavaa masennusta sekä ahdistuneisuushäiriöitä. Ahdistuneisuushäiriöt olivat alkaneet useimmiten jo ennen kipuoiretta, kun taas masennusoireistoista suurin osa oli kehittynyt kivun jälkeen.

Erityisen alttiita ahdistukselle olivat kipupotilaat, joilla on vaikeuksia välttävä temperamentti Cloningerin psykobiologisen mallin mukaan.

Tutkija havaitsi myös, että suuttumuksen tunteen inhibointi korreloi masentuneisuuden kanssa. Jos kipu oli voimakas, yhteys korostui. Työssä tutkittiin vakavan masennuksen diagnoosin yhteyttä Beckin depressioasteikkoon (BDI). Kipupotilailla, joilla todettiin vakava masennus, esiintyi runsaasti sekä kognitiivis-emotionaalisia että somaattisia oireita BDI:ssä. Somaattiset oireet yhdistyivät masennusdiagnoosiin kuitenkin voimakkaammin.

– Krooniseen kipuun liittyvä psyykkinen oheissairastavuus on laaja-alaista ja sen arvioiminen on tärkeää ajatellen hoidon suunnittelua ja sen tuloksellisuutta, väitöstiivistelmä kertoo.

Mediuutiset

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.