Uutiset

2015, 02.06.2015 | niveltieto

Parasetamolin asema nivelrikon ensilinjan lääkkeenä on kyseenalaistettu

Meta-analyysissä oli mukana seitsemän nivelrikkopotilailla tehtyä tutkimusta ja kaksi selkäpotilailla tehtyä tutkimusta, joissa parasetamolia oli verrattu lumeeseen. Selkäpotilailla tehdyissä tutkimuksissa parasetamolin vaikutus kipuun tai toimintakykyyn ei eronnut lumeesta. Maksaentsyymin suurentumisen riski oli puolestaan parasetamoliryhmässä nelinkertainen.

”Tutkijat päättelivät, että parasetamolilla ei ole kliinisesti merkittävää vaikutusta selkäkipuun eikä lonkan tai polven nivelrikkoon välittömästi eikä lyhyellä aikavälillä. -- Tulosten perusteella kannattaa pohtia niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin selkä- ja niskakipua sekä lonkka- ja polvinivelrikkoon liittyvää kipua koskevien hoitosuositusten tieteellistä perustaa. (Machado GC ym. BMJ 2015;350:h1225)”, kirjoittaa Aikakauskirja Duodecimin artikkelin laatinut Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori, teemajohtaja Eira Viikari-Juntura.

Koko artikkeli on luettavissa täältä.

Lähde: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.