Uutiset

2015, 22.05.2015 | niveltieto

Väitös: Polven sairauksista kärsivien koirien toiminnallisuutta ja fysioterapian tuloksia voidaan arvioida luotettavasti uudella testipatterilla, Finnish Canine Stifle Indexillä

Yksittäiset menetelmät, kuten liikelaajuuden tai painonvarauksen mittaukset, antavat vain osittaista tietoa toiminnallisuudesta. Vaikka erilaiset hoitotulosten arviointiin tarkoitetut testipatterit ovat tärkeä osa ihmisten fysioterapiaa, ei eläinten fysioterapiaan ole toistaiseksi tällaisia arviointimenetelmiä kehitetty. MSc Heli Hyytiäinen tarkastelee väitöskirjatyössään koirien polvisairauksien toimintakyvyn määrittämiseen tarkoitettuja erillisiä arviontimenetelmiä ja niitä yhdistämällä kehitti testipatteri Finnish Canine Stifle Indexin. Uuden testipatterin avulla voidaan jatkossa luotettavasti arvioida polven sairauksista kärsivien koirien yleistä toiminnallisuutta ja fysioterapian tuloksia.

Hyytiäisen tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin 14 yleisesti käytössä olevan fysioterapeuttisen arviointimenetelmän ja kuuden eläinlääkärin käyttämän tutkimusmenetelmän yhteneväisyyttä 64 koiralla, joista 43:lla oli polvisairaus ja 21 oli terveitä. Tämän perusteella Hyytiäinen valitsi 8 parasta fysioterapeuttista arviointimenetelmää osatehtäviksi testipatteriin, Finnish Canine Stifle Indexiin (FCSI). Testipatterin numeerinen skaala muodostui välille 0-263. Toiminnallisen suoritustason arvioimiseksi Hyytiäinen määritteli raja-arvot 60 ja 120, jotka erottavat riittävän, rajoittuneen ja selkeästi rajoittuneen polven toimintakyvyn toisistaan. FCSI:n kokonaistuloksen sisäinen luotettavuus oli hyvä.

 Tutkimuksen toisessa vaiheessa testipatterin luotettavuutta ja muutosherkkyyttä tutkittiin 57 koiralla, joista 29:llä oli polven sairaus, 17:llä oli jokin muu tuki- ja liikuntaelimistön sairaus kuin polvesta johtuva ja 11 oli terveitä. Polvisairaiden koirien FCSI-tulos pieneni merkittävästi verrattuna kahteen muuhun ryhmän, jonka perusteella Hyytiäinen osoittaa FCSI:llä olevan hyvä muutosherkkyys. Myös kolmen FCSI:ä testanneen fysioterapeutin välinen luotettavuus oli erinomainen ilman merkittäviä eroja heidän väillään.

 Hyytiäisen tutkimuksessa kehitetyllä uudella testipatterilla, FCSI:llä, voidaan jatkossa luotettavasti arvioida polven sairauksista kärsivien koirien yleistä toiminnallisuutta ja fysioterapian tuloksia.

MSc Heli Hyytiäinen väittelee eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopiston päärakennuksen Auditorium XIV-salissa (Fabianinkatu 33) perjantaina 29.5.2015 klo 12.00 aiheesta: ”Developing a physiotherapeutic testing battery for dogs with stifle dysfunction”
Väitöskirja kuuluu pieneläinten sairauksien alaan. Vastaväittäjänä toimii tohtori Anna Bergh (Sveriges Lantbruksuniversitet, Ruotsi) ja kustoksena professori Outi Vapaavuori.

Helsingin yliopisto

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.